حقوق شهروندیِ اقلیت های دینی از منظر فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مسائلی که امروزه در جهان مطرح است و از نظر سیاسی، مذهبی و حقوقی به آن پرداخته می شود، حقوق اقلیت های دینی در کشورهای مختلف می باشد. از آنجا که نظام سیاسى بر پایه اکثریت، نظام حقوقى را حاکمیت مى بخشد، سؤال از جایگاه اقلیت، یکى از دغدغه هاى مهم در گفتمان عدالت حقوقى است که در فرهن گهاى مختلف، پاس خهاى متفاوتى مى تواند داشته باشد. با توجه به اینکه دین مبین اسلام از طرف خداوند متعال به منزله دین خاتم و پیامبر اکرم نیز به عنوان پیامبر رحمت معرفی شده، نحوه تعامل دین اسلام با اقلیت های دینی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و حقوقی را برای همه انسا نها مطرح نموده است که هیچ کس بدون دلیل شرعی و به دلایل غیرواقعی حق ندارد مانع استفاده انسان ها از این حقوق شود. در این مقاله به بررسی حقوق شهروندیِ اقلی تهای دینی از منظر فقه امامیه پرداخته شده و حقوقی که برای اقلیت های دینی در حکومت اسلامی در نظر گرفته شده است، مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civil Rights of Religious Minorities from the Viewpoint of Imamieh Jurisprudence

نویسندگان [English]

 • Hossein Rajabi
 • Mohammad Reza Bagheri
چکیده [English]

Rights of religious minorities in different countries is one of the issues currently discussed and is referred to from political, religious and juridical perspectives. Since the political government on basis of the majority would give power to the legal system, questioning the place of the minority is one of the important concerns in the legal justice discourse which can have different answers in different cultures. Due to the fact that Islam has been introduced as the last religion and prophet Mohammad (S) has, also, been introduced as the prophet of kindness, the interaction type of Islam with other religions has been noticed more and has raised rights for all the people which nobody can prohibit humans to use these rights without religious reason and only with vain justifications. Correspondingly, in the present paper, civil rights of religious minorities have been analyzed from the viewpoint of Imamieh jurisprudence and the rights considered for the religious minorities in the Islamic government have been evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rights؛ Civil؛ Minorities؛ Dhimmis؛ Jurisprudence of Ahl-e-Bait
 • (family of the prophet (S))
 1. قرآن کریم.
 2. احمدی میانجی، علی (1419ق)، مکاتیب الرسول(ص)، قم، دارالحدیث، چاپ اول.
 3. حرّ عاملی، محمد بن حسن (‌1409ق)، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل­البیت(ع)، چاپ اول.
 4. حلی، حسن­بن­یوسف (1407ق)، تذکره الفقهاء، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
 5. ــــــــــــــــــ، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ اول.
 6. ــــــــــــــــــ، منتهی الطالب، تهران، دار الکتب.
 7. روحانی، سیدمحمدصادق (1412ق)، فقه­الصادق، قم، دارالکتاب، مدرسه امام صادق(ع)‌، چاپ اول.
 8. سبحانی، جعفر (1377ش)، تاریخ اسلام، قم، انتشارات لوح محفوظ .
 9. سید رضی (1414ق)، نهج­البلاغه، قم، مؤسسه نهج­البلاغه‌.

10. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن (1407ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، مکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، چاپ سوم.

11. عاملی (شهیدثانی)، زین­الدین­بن­علی (1410ق)، روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری.

12. ــــــــــــــــــــــــــــــ، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعارف الإسلامیه‌، چاپ اول.

13. کرکی، علی بن حسین (1409ق‌)، الرسائل الکرکی، قم، کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى‌.

14. کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب (1362ش)، الکافی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ دوم.

15. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقى‌ (1380ق)، بحارالانوار، قم، مؤسسه آل­البیت(ع)، چاپ دوم.

16. محقّق­حلی، ابو‏القاسم نجم­الدین جعفربن الحسن الهذلی (1408ق)، شرایع الاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.

17. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، المختصر النافع او النافع فی مختصر الشرایع، قم، مؤسسه البعثه، چاپ دوم.

18. مغربى، ابوحنیفه، نعمان بن محمد تمیمى (1385ق)‌، دعائم الاسلام، قم، مؤسسه آل­البیت(ع)، چاپ دوم.

19. نجفی، محمدحسن (1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی‌، چاپ هفتم.

20. نوری، میرزاحسین (1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، مؤسسه آل­البیت(ع)، چاپ اول.