جایگاه اعتدال و میانه روی در سبک زندگی از دیدگاه اهل بیت(ع) (با تأکید بر آسیبها و چالشهای اخلاقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر میان هروی در سیره اهل بیت(ع) را برای ارائه معیار و الگوی مناسب در سبک زندگی اسلامی مورد بررسی قرار داده است. ضرورت این تحقیق در ارائه معیار برای نیفتادن در دام افراط و تفریط و آسی بهای اخلاقی در جامعه اسلامی است. سبک زندگی یکی از اصول سبک زندگی اسلامی « میانه روی » دارای مبانی، اصول و نمودهایی است که می باشد. در این راستا، این مقاله با ارائه تحلیلی بر معنای سبک زندگی و تعیین دامنه معنای میانه روی، شاخصه های میانه روی در سخن و سیره معصوم (شامل: حق محوری، به هنگامی و مقتضای حال، شمول و فراگیری، ملائمت با فطرت و نفوس انسانی و عامل اخلاق) را بررسی کرده و سپس تحلیلی بر مصادیق عینی (شامل: میانه روی در نظام باورها، اعتدال در امور فردی، میانه روی در معیشت دین (آخرت) و دنیا و میان هروی اقتصادی)، میانه روی در کسب، میانه روی در خرج، میانه روی در انفاق، میانه روی در ظاهر و نوع پوشش را مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Importance of Moderation in the Lifestyle and View of the Household of the Prophet(‘a)

نویسنده [English]

 • Mohammad Javad Fallah
چکیده [English]

This paper examines the lifestyle of the Household of the Prophet(‘a) as a standard and appropriate model of moderation when discussing the Islamic lifestyle. This study is necessary in order to present standards which may help to prevent people from falling into the traps of going to extremes and moral hazards in Muslim societies. This article assumes that a lifestyle has certain foundations, principles, and manifestations and “moderation” is one of the principles of an Islamic lifestyle; however in this article, providing a narrative account of the way of life of the Household of the Prophet(‘a) is not considered to be a fundamental task. Thus, this article begins by stating the problem and then continues with an analysis of the meanings of the words ‘lifestyle’ and ‘moderation’. In addition, the various aspects of moderation in the words and deeds of the Immaculate Household of the Prophet(‘a) are examined: the principle of honesty, moderation at the appropriate time, being inclusive and universal, with gentleness in accordance with human nature, and respecting moral standards. Next, analysis of specific structures include: moderation in belief systems, personal moderation, moderation in attending to both this world and religion (the Hereafter), moderation in finances, moderation in business, moderation in spending, and moderation in appearance and types of clothes. As a result, it becomes clear that many stray into extreme and unbalanced behavior, and thus stray from the true path. Upright characteristics may be seen in the behavior and words of the Immaculate ones(‘a) such as: standing up for the truth, considering the circumstances, being gentle with others, and obeying the religious laws. Such examples may be observed in the behavior and recommendations of the Immaculate ones(‘a) in their personal, social, ethical, political behaviors, and even the outward appearance of their life. The standards they set and models they provide are examples to prevent others from straying into deviations and for avoiding moral hazards.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethics
 • moderation
 • temperance
 • sustenance
 • Livelihood
 • lifestyle
 • the Household of the Prophet(‘a)
 1. ابن‌ابی الحدید، عبد الحمید بن هبه الله (1404ق)، شرح نهج­البلاغة، قم، مکتبة آیت‌الله المرعشی النجفی.
 2. احسایی، ابن‌ابی جمهور (1405ق)، عوالی اللئالی العزیزیة، قم، دار سیدالشهداء للنشر.
 3. مقدمی‌پور، مرتضی (1390)، روانشناسی کار، تهران، مؤسسه کتاب مهربان، چاپ نهم.
 4. توسلی، غلامعباس (1387)، جامعه‌شناسی کار و شغل، تهران، انتشارات سمت.
 5. حرانی، حسن بن شعبه (1404ق)، تحف العقول، قم، جامعه مدرسین قم.
 6. حرعاملی، محمد بن حسن (1409ق)، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة
  آل البیت لإحیاء التراث.
 7. حکیمی، محمد رضا (1385)، الحیاة، قم، دلیل ما.
 8. دیلمی، حسن بن محمد (1408 ق)، أعلام الدین فی صفات المؤمنین، قم، مؤسسة آل‌البیت(ع)، چاپ اول.
 9. صدوق، محمد­بن­علی بن بابویه (1362)، الخصال، جامعه مدرسین، قم، چاپ اول.

10. ریمون، آرون (1387)، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

11. سعادت‌پرور، علی (1374)، سرالاسراء فی شرح حدیث المعراج، قم، انتشارات تشیع.

12. شریفی، احمد حسین (1392)، سبک زندگی اسلامی ایرانی، تهران، آفتاب توسعه.

13. طبرسی، ابوالفضل علی­بن­حسن (1385 ق)، مشکاة الأنوار، نجف اشرف، کتابخانه حیدریه.

14. قمی، شیخ عباس (1414 ق)، سفینة البحار، قم، اسوه.

15. کاویانی، محمد (1391)، سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

16. کلینی، محمد بن یعقوب (1407 ق)، الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم.

17. مجلسی، محمد باقر (1410 ق)، بحار الأنوار، بیروت، مؤسسة الطبع و النشر، چاپ اول.

18. مهدوی‌کنی، سعید (1390)، دین وسبک زندگی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).

19. ورام، مسعود بن عیسی (1410 ق)، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر المعروف بمجموعة ورام، قم، مکتبه فقیه.

20. همدانی، حسین، «مقاله اقتصاد و میانه‌روی در معیشت»، http://www.pajoohe.com.