امنیت متعالیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

محور اصلی مقاله حاضر تشریح مؤلفه ها و ویژگی های مکتب امنیتی متعالیه و توضیح مبانی نظری آن است. مکتب امنیت متعالیه، به مثابه یک نظریه اسلامی امنیت مدنظر می باشد. این مقاله با رویکرد نظریه پردازی و روش استنباطی - استنادی، پاسخ پرسش را بررسی و ارائه می کند. مبنای مفهومی و نظری مباحث « نظریه امنیت اسلامی چیست » مقاله، نظریه دو فطرت است. بر این اساس، ویژگی های نظریه امنیت متعالیه در محورهای مفهوم امنیت، ابعاد امنیت، مرجع امنیت، سطح امنیت، دوست و دشمن، روش های تحصیل امنیت و راهکارهای استراتژیک امنیتی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transcendental Security

نویسنده [English]

 • Najaf Lakzaeey
چکیده [English]

The main goal of the present paper is elaborating on the features of transcendental school of security, which can be considered as an Islamic theory of security. Based on an inferential-documentary method, I will try to theorize about the question, with double-nature theory forming the conceptual and theoretical framework of the research. Thus, the paper explains the features of transcendental security under the following titles: the concept of security, dimensions of security, authority of security, the level of security, friend and enemy, methods of attaining to security, and strategic security tactics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Security
 • transcendental security
 • religious security
 • motedaniyyah security
 • makhmurah nature
 • mahjubah nature
 1. ابن طاووس (1386)، اللهوف علی قتلی الطفوف، ترجمه مهدی رمضانی، مشهد.
 2. امام خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه (1377الف)، تقریرات فلسفه، ت‍ه‍ران، مؤس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظیم‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی،‏ ج3.
 3. ‏ــــــــــــــــ (1377ب)‌، شرح چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌‏، ت‍ه‍ران، مؤس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی.
 4. ــــــــــــــــ ‌(1378)، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ت‍ه‍ران، مؤس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی.
 5. ــــــــــــــــ (بی‌تا)، نرم­افزار مجموعه آثار امام خمینی، قم، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (مباحث صحیفه امام از همین نرم­افزار استفاده شده است).
 6. انصاری، خواجه عبدالله (1372)، منازل السائرین، قم، بیدار.
 7. بوزان، باری و دیگران (1386)، چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 8. جمعی از مؤلفان (1381)، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، گردآوری و ترجمه اصغر افتخاری، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 9. جوادی آملی، عبدالله (1381)، شریعت در آینه معرفت، قم، اسراء، چاپ سوم.

10. ـــــــــــــــــ (1388)، روابط بین­الملل در اسلام، قم، اسراء.

11. دیلمی، حسن بن محمد (1384)، إرشاد القلوب إلى الصواب، قم.

12. طباطبایی، محمد حسین (1379)، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

13. عبدالله‌خانی، علی (1389)، نظریه‌های امنیت، مؤسسه ابرار معاصر تهران.

14. قرآن کریم.

15. کلینى، محمد بن محمد بن یعقوب (1365)، الکافی، 8 جلد، تهران، دارالکتب الإسلامیة.

16. لک‌زایی، شریف (1387-1391)، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، سه دفتر مجموعه نشست­ها و چهار جلد مجموعه مقالات، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

17. مجلسی، محمد باقر (1363)، بحارالأنوار الجامعة لدررأخبار الأئمة الأطهار، ترجمه جلد 67 و 68، ترجمه موسوی همدانی.

18. محمودی، علی (1384)، فلسفه سیاسی کانت: اندیشه سیاسی در گستره فلسفه نظری و فلسفه اخلاق، تهران، نگاه معاصر.

19. ملاصدرا، محمدبن­ابراهیم (1382)، الشواهد الربوبیة فى المناهج السلوکیة، اشراف: محمد خامنه‌ای، تصحیح و تحقیق و مقدمه: مصطفی محقق داماد، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

20. ـــــــــــــــــــ (1383)، الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه، اشراف: محمد خامنه‌ای، تصحیح و تحقیق و مقدمه: غلامرضا اعوانی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

21. منجود، مصطفی محمود (1996)، الابعاد السیاسیه لمفهوم الامن فی الاسلام، قاهره، المعهد العالمی للفکر الاسلامی.

22. نهج‌البلاغه.

23. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه (1392)، قم، انجمن مطالعات سیاسی حوزه، ش 1، قم.

24. کیخا، نجمه (1385)، «دائرة­المعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامى»، فصلنامه علوم سیاسی، قم، دانشگاه باقرالعلوم(ع). ش 33.

25. لک­زایی، نجف (1389)، «فلسفه امنیت از دیدگاه امام خمینی»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی، ش 49.

26. ــــــــــــ (1389)، «کاربردهای امنیتی انسان­شناسی حکمت متعالیه»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی، ش50.

27. ــــــــــــ (1390)، «امنیت از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی»، فصلنامه علمی پژوهشی اسراء، ش7.

28. ــــــــــــ (1391)، «دلالت‌های امنیتی انسان‌شناسی آیت‌الله جوادی آملی»، فصلنامه علمی پژوهشی اسراء، ش 9.

29. ــــــــــــ (1392)، «دیدگاه امنیتی شیعه با تأکید بر اندیشه آیت‌الله شهید بهشتی»، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه­شناسی، ش 41.