تحلیل فکری - سیاسی سده های دهم، یازدهم و دوازدهم هجری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اگر قرن دهم هجری را عرصه تجدید حیات سیاسی و فکری برای تأسیس نظام عرفی کشور ـ ملت بنامیم، قرن یازدهم عبارت از تفصیل آن اجمال و باعث وضوح و روشنی آن نظام در همه حوزه‌های سیاسی و فکری و اجتماعی می‌باشد. بر این اساس شاهد مرزبندی‌ها و تعارض‌های گوناگون ذهنی و فکری هستیم که هرکدام مدعی رهیافتی مستقل برای اداره زندگی می‌باشند. اما فضای قرن دوازدهم معطوف به جستجوی راه‌های اعتدالی با تکیه بر عمل‌گرایی است و نوعی گریز از تنازعات پیشین را نشان می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An intellectual and political analysis of 10th-12th centuries

نویسنده [English]

 • Muhammad ali Fathollahi
چکیده [English]

If we consider 10th century (Islamic Hijra) as the era of the intellectual and political revival to establish the conventional nation-state systems, 11th century is the time when that system finds clarity in all intellectual and socio-political areas. Thus, we see various mental and intellectual conflicts and differentiations, each of which claim an independent approach for managing live. However, the atmosphere of 12th century is centered on the search for moderate ways with an emphasis on pragmatism and moving away from previous conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • 10th century
 • 11th century
 • 12th century
 • convention
 • Nationality
 • moderate approaches
 • Usuli and Akhbari
 1. آصف، محمد هاشم (رستم الحکما) (1352ش)، رستم التواریخ، به اهتمام محمد مشیری، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر.
 2. استرآبادی، محمد امین (بی‌تا)، الفوائد المدنیه، قم: انتشارات اسلامی.
 3. استرآبادی، میرزا مهدی (1341ش)، تاریخ جهانگشای نادری، تهران: انجمن آثار ملی.
 4. الگار، حامد (1369ش)، دین و دولت در ایران (نقش علما در دوره قاجاریه)، ترجمه ابوالقاسم سری، چاپ دوم، تهران: توس.
 5. براون، ادوارد (1375ش)، تاریخ ادبیات ایران (از صفویه تا عصر حاضر)، ترجمه بهرام مقدادی، چاپ دوم، تهران: مروارید.
 6. جعفریان، رسول (1372ش)، علل برافتادن صفویان، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
 7. ـــــــــ (1370ش)، دین و سیاست در دوره صفویه، قم: انصاریان.
 8. دوانی، علی (1362ش)، وحید بهبهانی، تهران: امیرکبیر.
 9. روملو، حسن (1357ش)، احسن التواریخ، به کوشش عبدالحسین نوایى، تهران: [بی‌نا].
 10. سبحانی تبریزی، جعفر (1382ش)، المحقق الکرکی رجل العلم و السیاسه، قم: مؤسسه امام صادق(ع).
 11. سیوری، راجر (1366ش)، ایران عصر صفوی، ترجمه کامبیز عزیزی، چاپ دوم، تهران:
  سحر.
 12. شعبانی، رضا (1369ش)، تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه، [بی‌جا]، [بی‌نا].
 13. شکری، یدالله (به اهتمام) (1363ش) عالم آرای صفوی، چاپ دوم، تهران: اطلاعات.
 14. صدرالمتألهین، محمدبن ابراهیم (1389ش)، الشواهد الربوبیه، ترجمه و تفسیر: جواد مصلح، چاپ پنجم، تهران: سروش.
 15. طهرانی، آغابزرگ (1372ش)، الکواکب المنتشرة فی القرن الثانی بعد العشره، تحقیق: علی نقی منزوی، تهران: دانشگاه تهران.
 16. فتح­الهی، محمدعلی (1391ش)، شکل گیری ملیت ایرانی، تهران: علمی فرهنگی.
 17. فرهانی منفرد، مهدی (1377ش)، مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران، تهران: امیر کبیر.
 18. فلسفی، نصراللّه (1369ش)، زندگانی شاه عباس اول، چاپ چهارم، تهران: علمی فرهنگی.
 19. لکهارت، لارنس (1368ش)، انقراض سلسله صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران، ترجمه مصطفی قلی عماد، چاپ سوم، تهران: مروارید.
 20. لمبتون، ا.ک.س (1377ش)، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، چاپ چهارم، تهران: علمی و فرهنگی.
 21. ملکم، سرجان (1380ش)، تاریخ ایران، ترجمه میرزا حبیب حیرت، تصحیح قمی­نژاد، چاپ اول، تهران: افسون.
 22. میراحمدی، مریم (1369ش)، دین و دولت در عصر صفوی، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر.
 23. هنوی، جونس (1377ش)، زندگی نادرشاه، ترجمه اسماعیل دولتشاهی، چاپ سوم، تهران: علمی فرهنگی.
 24. جعفریان، رسول (1366ش)، «رویارویى فقیهان و صوفیان در عصر صفوى»، کیهان اندیشه، ش14: 4-25.