کلیدواژه‌ها = الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ نهادگرایی؛ اقتصاد تکاملی؛ حرکت جوهری؛ حکمت
فتح بابی جهت حضور حکمت صدرایی در تدوین الگوهای توسعه

دوره 3، شماره 8، خرداد 1394، صفحه 101-124

امیر علی سیف الدین؛ امیر عبداللهی خلج؛ امیرحسین رهبر