کلیدواژه‌ها = متعالیه؛ صدرالمتألهین
تعداد مقالات: 1
1. فرد و جامعه در حکمت سیاسی متعالیه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 25-42

شریف لک زایی