کلیدواژه‌ها = امر به معروف و نهی از منکر
الگوی کارکردی امام علی(ع) برای حراست از جبهه مقاومت

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 231-248

10.22034/sm.2021.137164.1609

فرج الله میرعرب؛ علی اصغر ثنایی


رهیافت مقصدگرا به امربه معروف و نهی ازمنکر در فقه سیاسی امامیه

دوره 5، شماره 17، تیر 1396، صفحه 81-96

بشری عبدخدایی؛ محمدتقی فخلعی؛ محمد حسن حائری