نویسنده = سیدابراهیم سرپرست سادات
تعداد مقالات: 1
1. سازوکار تحقق افقِ وحدت و اخوت در جهان اسلام و جایگاه آن در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

دوره 5، شماره 19، زمستان 1396، صفحه 77-94

سیدابراهیم سرپرست سادات؛ ابراهیم صالحی حاجی آباد