حکومت علوی؛ تجلی قدرت هوشمند متعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم و معارف نهج‌البلاغه، دانشکده علوم و معارف حدیث، گروه نهج‌البلاغه، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین و تطبیق مفهوم «قدرت هوشمند متعالی» در آموزه‌های علوی با تمرکز بر نهج‌البلاغه بود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و بعد از تبیین مولفه‌های قدرت هوشمند در چهار عنوان رهبری، قدرت سخت، قدرت نرم و توانایی تلفیق، به شواهد تحقق آن در حکومت علوی در عناوینی چون کاریزمایی، ترقی‌جویی، هوش احساسی، هوش محیطی، هوش اجتماعی، هوش سیاسی پرداخته شده است. همچنین چرایی متعالی بودن «قدرت هوشمند علوی» بر اساس چهار اصلِ توجه به قدرت برتر، امانت بودن قدرت، نگاه رحمانی به شهروندان، نفی اباحه‌گری در قدرت مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم

  نهج‌البلاغه.سید رضی. مصحح صبحی صالح. قم: هجرت، 1414ق.

  1. ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه الله (1378ق). شرح نهج‌البلاغه. تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم. مصر: دار احیاء الکتب، ج7.
  2. ایزدی، فواد؛ محمدی، محمدجواد (1390). تولید قدرت نرم در گفتمان انقلاب اسلامی. مطالعات بسیج، سال چهاردهم، شماره 53: ص 5-32.
  3. دلشاد تهرانی، مصطفی (1382). جمال دولت محمود: حکومت امام علی(ع) حکومت موفق تاریخ. تهران: دریا.
  4. صدر، محمدباقر (1432ق). ائمه أهل البیت(ع) ودورهم فی تحصین الرساله الإسلامیه. قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، چاپ دوم.
  5. قربانی شیخ نشین، ارسلان؛ کرمی، کامران؛ عباس‌زاده، هادی (1390). قدرت هوشمند؛ تحول نوین قدرت در عصر جهانی شدن. روابط خارجی، شماره 12: ص 125-150.
  6. کبریایی‌زاده، حسین (1390). قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران و انقلابات خاورمیانه. روابط فرهنگی، سال اول، شماره4: ص 9-20.
  7. نای، جوزف (1387/الف). رهبری و قدرت هوشمند. ترجمه محمودرضا گلشن پژوه، الهام شوشتری‌زاده. تهران: ابرار معاصر.
  8. نای، جوزف (1387/ب). قدرت نرم، ابزارهای موفقیت در سیاست بین‌الملل. ترجمه محسن روحانی، مهدی ذوالفقاری. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
  9. نای، جوزف (1390). گفتگوی اینترنتی با جوزف نای مبدع نظریه قدرت نرم و استاد دانشگاه هاروارد. روابط فرهنگی، سال اول، شماره 4: ص 3 -6.
  10. نعمتی، معصومه (1389). آسیب‌های قدرت از دیدگاه امام علی(ع) با تاکید بر نهج‌البلاغه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه پیام نور.
  11. ویلسون، ارنست جی. (1390). قدرت سخت، قدرت نرم، قدرت هوشمند. ترجمه. طاهره جهان پرور. روابط فرهنگی، سال اول، شماره 4: ص 78-87.