ظرفیت‌های نظریات ارتباطات بین‌الملل برای تبلیغ اسلام در مقیاس جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تبلیغ اسلام در عرصه‌ی بین‌الملل نیازمند بستر و ابزار مناسبی است؛ این مسأله با ظهور تکنولوژی ارتباطات و افزایش سرعت انتقال پیام، که ارتباط میان ملل و فرهنگ‌های مختلف را سهولت بخشیده است، شکل جدی‌تری به خود گرفته و باب جدیدی برای تبلیغ جهانی اسلام گشوده است. پژوهش حاضر درصدد کشف ظرفیت‌های ارتباطات بین‌المللی برای تبلیغ جهانی اسلام است و می‌کوشد با روش توصیفی-تحلیلی نظریات ارتباطات بین‌الملل را بررسی نموده و پس از تبیین اصول تبلیغ، ظرفیت‌های این عرصه را گردآوری نماید. نظریاتی مانند: حوزه‌ی عمومی، جامعه‌ی اطلاعاتی و جهانی‌سازی؛ قوانین بین‌المللی ارتباطات مانند: اصل آزادی بیان و مذهب، نظریات و قوانینی هستند که توجه به آن‌ها در راستای تبلیغ دین می‌تواند راه‌گشا باشند. این پژوهش مدعی است که تدوین برنامه‌ی مهندسی تبلیغ بین‌الملل تنها راه‌حل استفاده از ظرفیت‌های ارتباطات بین‌الملل برای تبلیغ جهانی دین در عصر حاضر است.

کلیدواژه‌ها


  1. قرآن کریم
  2. نهج­البلاغه
  3. آرایی درونکلا، میثم (1390). حقوق بین‌الملل ارتباطات. تهران: سروش.
  4. استیو، اسمیت؛ و بیلیس، جان (1381). جهانی شدن سیاست. ترجمه­ی گروه مترجمین. تهران: ابرار معاصر.
  5. اسدی، علی (1370). «مدیریت استراتژیک از دیدگاه اجتماعی». نشریه مدیریت دولتی، شماره 14.
  6. اسدی، علی اسدی (1371). افکار عمومی و ارتباطات. تهران: سروش.
  7. اسمیت، آنتونی (1379) ژئوپولوتیک اطلاعات. فریدون شیروانی. تهران: سروش، چاپ دوم.
  8. انصاری، باقر (1386). حقوق ارتباط جمعی. تهران: سمت.
  9. باهنر، ناصر (1378). «ارتباطات میان‌فرهنگی و روابط بین‌المللی». فصلنامه رادیو و تلویزیون، پیش‌شماره2.

10. بدیعی، محمد و محمدجواد صاحبی (به اهتمام). جهانی شدن و دین: فرصت­ها و چالش­ها (مجموعه مقالات چهارمین کنگره دین پژوهان). قم: احیاگران.

11. برنز، پیتر.، م. (1385). درآمدی بر مردم شناسی گردشگری. ترجمه هاجر هوشمندی. تهران: نشر افکار.

12. بیات، عبدالرسول و دیگران (1386). فرهنگ واژه‌ها. قم: اندیشه و فرهنگ اسلام، چاپ سوم.

13. پولن، رمون (1380). حقیقت‌ها و آزادی‌. عباس باقری. تهران: نی.

14. جوادی آملی، عبدالله (1372). شریعت در آینه معرفت. قم: مؤسسه فرهنگی رجاء.

15. دالگران، پیتر (1380) تلویزیون و گستره عمومی (جامعه مدنی و رسنه‌های همگانی). ترجمه مهدی شفقتی. تهران: سروش.

16. رضی، حسین رضی (1377). «ارتباطات میان فرهنگی: تاریخ، مفاهیم و جایگاه». فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، ش ۶و۷، تابستان و پاییز.

17. رهبر، مریم (1381). آزادی اطلاعات و ارتباطات در حقوق بین‌الملل. تهران: ابوعطا.

18. فرونچی، ناصر (1384). ارتباطات بین‌الملل و کشورهای جهان سوم. تهران: کنکاش دانش‌ها.

19. گل‌محمدی، احمد (1386). جهانی‌شدن، فرهنگ، هویت. تهران: نی، چاپ سوم.

20. گل‌محمدی، یحیی (1382). فرهنگ در عصر جهانی‌شدن (مجموعه مقالات). تهران: روزنه.

21. معتمد نژاد، کاظم (1389). ارتباطات بین‌المللی. تهران: نشر دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها

22. معتمدنژاد، کاظم و معتمدنژاد، رؤیا (1386). حقوق ارتباطات. ج1. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.

23. همایون، محمدهادی (1384). جهانگردی ارتباطی میان‌فرهنگی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

24. وبستر، فرانک (1380). نظریه‌های جامعه اطلاعاتی. ترجمه اسماعیل قدیمی. تهران: قصیده‌سرا.