نقش شایسته‌سالاری در عدالت سیاسی و انعکاس آن در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

"شایسته‌سالاری" یکی از تأثیرگذارترین راهبردهای ایجاد عدالت سیاسی است که به حاکمیت افراد کاردان و کاربلد در اعمال قدرت می‌انجامد. این نوشته در جست‌وجوی نقش شایسته‌سالاری در عدالت اجتماعی و پیامدهای آن برای طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است. در فرضیه‌ی مقاله بر این امر تأکید شده است که با توجه به مفهوم کانونی "احقاق حق" در عدالت سیاسی و تقابل شایسته‌سالاری با استبداد و رویارویی با ناشایستگان، میتوان باور داشت، زمانی احقاق حق، عملی خواهد شد که قدرت به افراد کاردان واگذار گردد. بنابراین در عدالت سیاسی، عنصر شایسته‌سالاری وجود دارد و با حضور آن میتوان پیامدهایی چون الگوی عادلانهی پیشرفت، قرارگیری امور در جایگاه شایسته، حق‌محوری، چالاکی سامانه‌ی پیشرفت، اصلاح‌گری و آزادی در الگوی شایسته‌سالار را رصد کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم.

  نهج­البلاغه.

  1. فخرالدین رازى، ابوعبدالله محمد بن عمر (1420). مفاتیح الغیب. بیروت: دار احیاء التراث العربى.
  2. بیهقی (1421). سنن کبری. بیروت: دارالفکر.
  3. جعفری، محمد تقی (1357). ترجمه و تفسیر نهج البلاغه. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
  4. جوادی آملی، عبدالله (1382). انتظار بشر از دین. قم: نشر اسراء.
  5. روشه، گی (1379). کنش اجتماعی. ترجمه: هما زنجانی‌زاده؛ مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
  6. سبزواری، ملاهادی (1375). شرح الاسماء و شرح دعای جوشن کبیر. تهران: دانشگاه تهران.
  7. سیدباقری، سیدکاظم (1395). مبانی عدالت اجتماعی با تأکید بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت. تهران: مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت.
  8. ــــــــــــــــ (1394). قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  9. شایان‌مهر، علی‌رضا (1379). ‏دائرة المعارف تطبیقی علوم اجتماعی. تهران: انتشارات کیهان.
  10. شیخ حر عاملى، محمد بن حسن (1409). تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة. قم: مؤسسه آل‌البیت(ع).
  11. علی‌بابایی، غلامرضا (1382). ‏فرهنگ سیاسی. تهران: انتشارات آشیان.
  12. غفاریان، وفا (1379). شایستگی‌های مدیریتی. تهران: ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ.
  13. فرانک، آندره گوندر (1359). جامعه‌شناسی توسعه و توسعه‌نیافتگی جامعه‌شناسی. ترجمه: منوچهر نساجیان. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.
  14. کلینی، ابو جعفر محمدبن یعقوب (1405). الکافی. تصحیح و تعلیق: علی‌اکبر غفاری. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
  15. گولد، جولیوس و همکاران (1376). فرهنگ علوم اجتماعی. گروه مترجمان. تهران: مازیار.
  16. مطهری، مرتضی (1379). بیست گفتار. تهران: انتشارات صدرا
  17. ـــــــــــــ (1382). یادداشت‌های استاد مطهری. تهران: نشر صدرا.

  18. معین، محمد (1389). فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر.