معرفت و بصیرت سیاسی اسمائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

اگرچه بیش ترین تلاش های اندیشمندان و محققان بزرگ سیاسی، مصروف تعریف و تبیین اصطلاحات و مفاهیم بشری بوده است؛ با این وجود، اسمای حسنای الهی - به عنوان مفاهیم بلند عرشی و الهی - در ادبیات سیاسی چندان مورد توجه نبوده اند. نویسنده بر این باور است که با استفاده از رویکرد اسمایی می توان ادبیات جدیدی را در علم سیاست تولید کرد و رویکردهای منفی و سلبی نسبت به قدرت را تغییر داد. با معرفت و بصیرت سیاسی اسمایی، چالش های اخلاقی و معنوی در عرصه ی سیاسی کم شده و آسیب های این عرصه کاهش خواهند یافت؛ زیرا اگر صاحبان قدرت به معانی أسماء الله - که همان اخلاق الله است - آراسته گردند، از آسیب های شایع در حوزه ی سیاست کاسته خواهد شد. آراستگی صاحبان قدرت سیاسی به اسمای حسنای الهی را با سه مفهوم: تعلق، تحقق و تخلق می توان پی گرفت. اگر صاحب قدرت سیاسی ذیل هر اسمی خود را متعلق، متحقق و متخلق به اسم الهی باور کند، آن وقت از استبداد ها، ظلم ها، مفاسد سیاسی، اقتصادی و ... به دور خواهد شد و عنایات خدای سبحان به دولت و ملت باریدن خواهد گرفت. چراکه اگر قابلیت وقتی
فراهم شود، نزول رحمت از ناحیه ی فاعلیت حق حتمی خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم.

  1. نهج‌البلاغه (1392). ترجمه: محمد دشتی. به‌کوشش مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر‌المؤمنین(ع). قم: پیام مقدس (چاپ 14).
  2. دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغت‌نامه. زیرنظر محمد معین و سیدجعفر سجادی. تهران: دانشگاه تهران (چاپ دوم).
  3. طارمی‌، صفی‌الدین محمد (1377). انیس‌العارفین (تحریر منازل‌السائرین). تحقیق و تصحیح: علی اوجبی. تهران: روزنه.
  4. ابن‌عربی، محیی‌الدین (بی‌تا). الفتوحات المکیّه. بیروت: دارالفکر.
  5. ــــــــــــــــــ (1383). کشف المعنی عن سرّ اسماء الله الحسنی. ترجمه و شرح: زمانی قمشه‌ای. قم: مطبوعات دینی.
  6. نوس، برت‌نی (1377). رهبری بصیر (ابداع مفهومی جذاب از هدایت سازمانی). ترجمه: محمد گلی و برزو برهی. تهران: دانشگاه امام حسین(ع).
  7. سینا، بوعلی (بی‌تا). الحاشیة علی‌الالهیات. قم: انتشارات بیدار.
  8. شییخ صدوق (1398ق). التوحید. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
  9. شیخ کلینی (1362). الکافی (جلد دوم). قم: انتشارات اسلامیة (چاپ دوم).

  10. سعادت‌پرور، علی (1368). جمال آفتاب. قم: مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور.