انسان و جامعه در اندیشه‌ی سیاسی آیت‌الله خامنه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پرسش اصلی مقاله‌ این است که نگاه اسلام به «فردِ انسان» و «مجموعه‌ی انسان‏ها» چگونه است؟ آیت‌الله خامنه‏ای به این پرسش به‌عنوان یک مطلب معرفتی اسلامی، و نه یک مسأله‌ی فلسفی، پاسخ می‏دهد. تلاش شده است تا پاسخ با روشی استنادی و تحلیلی از منظر ایشان ارائه شود. از این نظر، نگاه اسلام به فرد انسان و مجموعه‌ی انسان‏ها، یک نگاه مکمل و منسجم است و تفاوت صرفاً در زاویه‌ی نگاه نهفته است. این نظریه می‏تواند پایه و مبنایی برای مسائل کلان کشور باشد؛ به‌همین‌دلیل برخی کارکردها و پیامدهای این نظریه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. چارچوب نظری حاکم‌بر مقاله، الگوی حرکت است که از دانش فلسفه اخذ شده است.

کلیدواژه‌ها


  1. قرآن کریم
  2. امام خمینی، سید روح‌الله (1390). ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ 24.
  3. جوادی آملی، عبدالله (1387). «چالش‌های حکمت متعالیه در مساله سیاست»، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (دفتر اول نشست‌ها و گفتگوها). به اهتمام: شریف لک‌زایی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
  4. ـــــــــــــــ (بی‌تا). تفسیر تسنیم. کتابخانه دیجیتال اسراء.
  5. ـــــــــــــــ (بی‌تا). جامعه در قرآن. کتابخانه دیجیتال اسراء.
  6. پارسانیا، حمید (1390). روش‌شناسی انتقادی مکتب حکمت صدرایی. قم: فردا.
  7. سبحانی، جعفر (بی­تا). منشور جاوید. قم: موسسه امام صادق(ع).
  8. لک‏زایی، شریف (1392). فرد و جامعه در حکمت سیاسی متعالیه. فصلنامه علمی ـ پژوهشی سیاست متعالیه، شماره 3، زمستان.
  9. مصباح یزدی، محمدتقی (1372). جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.

10. مطهری، مرتضی (بی­تا). مجموعه آثار. تهران: صدرا.

11. مهاجرنیا، محسن (1393). فلسفه سیاسی آیت‌الله خامنه‏ای. انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

12. پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری به آدرس: http://farsi.khamenei.ir

13. پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت‌الله جعفر سبحانی به آدرس: http://tohid.ir