معنویت‌های نوپدید و چالشهای آینده‌ی انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

انقلاب اسلامی از آغاز پیروزی، با معنویت‌های نوپدید مواجه بوده است. از این رو، تأثیر این پدیده‌ها بر انقلاب اسلامی مورد توجه برخی پژوهشگران قرار گرفته، اما اثر آن بر آینده‌ی انقلاب اسلامی مبهم باقی مانده است؛ ابهامی که شفاف‌سازی آن در آثار منتشره‌شده در زمینه‌ی انقلاب اسلامی و معنویت‌های جدید به‌چشم نمی‌خورد. لذا این پرسش پیش روی ماست که: «چالش بین معنویت‌های مدرن با معنویت دینی برآمده از انقلاب اسلامی، چه تبعاتی را متوجه آینده‌ی انقلاب اسلامی خواهد کرد؟» رشد و تکثیر معنویت‌های نوپدید برگرفته از مبانی نظام لیبرال دموکراسی به‌دنبال سکولاریزه‌نمودن معنویت دینیِ منبعث از انقلاب اسلامی است. این مقاله برای نشان‌دادن پیامدهای معنویت‌های نوپدید در نابودسازی سرشت الهی و معنوی انقلاب اسلامی (هدف) از شیوه‌ی توصیف و تحلیل، بهره می‌برد (روش). رخنه و نفوذ معنویت‌های نوپدید در معنویت دینی انقلاب اسلامی، معنویت‌های تازه‌ای را می‌آفریند که تشخیص آن از ناسره، تنها در پرتو بصیرت صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن
 2. اوشو (1380). شهامت. ترجمه: خدیجه تقی‌پور. تهران: هودین.
 3. ــــ (1383). از سکس تا فراآگاهی. تهران: هودین.
 4. ــــ (1384). آواز سکوت. ترجمه: جواد سیدحسینی. تهران: هودین.
 5. بیات، عبدالرسول (1381). فرهنگ واژه‌ها. قم: مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی.
 6. حمیدی، بهزاد (1392). جنبش‌های نوپدید معنوی، دین یا عرفان. مجله ادیان و مذاهب، ش یکم، بهار و تابستان 92.
 7. دهخدا، علی‌اکبر (1373). لغت‌نامه دهخدا. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 8. ساروخانی، باقر (1370). درآمدی بر دائره‌المعارف علوم اجتماعی. تهران: مؤسسه کیهان.
 9. شریفی، احمد حسین (1378). درآمدی بر عرفان حقیقی و عرفان‌های کاذب. تهران: به‌آموز.
 10. ـــــــــــــــــ (1389) جنگ نرم. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
 11. خمینی، سید روح الله (1261). صحیفه نور. تهران: مرکز مدارک فرهنگ اسلامی.
 12. فعالی، محمدتقی (1389). آفتاب و سایه‌ها، نگرشی بر جنبش‌های نوظهور معنویت‌گرا. تهران: عابد.
 13. ـــــــــــــ (1388). نگرشی بر آراء و اندیشه­های دالایی لاما. تهران: سازمان ملی جوانان.
 14. کلمپ، هارولد (1380). تمرینات معنوی اک. ترجمه: مرجان داوری. تهران: سی‌گل.
 15. کوئیلو، پائولو (1379). اعترافات یک سالک. تهران: نشر بهجت.
 16. ـــــــــــ (1380). ورونیکا تصمیم می­گیرد بمیرد. تهران: نشر کاروان.
 17. گاردنر، ویلیام (1386). جنگ علیه خانواده. ترجمه: محمدی. تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
 18. مصباح یزدی، محمدتقی (1384). نقد و بررسی مکاتب اخلاقی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
 19. مطهری، مرتضی (1368). مجموعه آثار شهید مطهری. تهران: صدرا.
 20. موسوی‌نسب، محمدرضا (1393). اهداف، اصول و روش‌های تربیت عرفانی. مجله اسلام و پژوهش‌های تربیتی، شماره دو.
 21. نگارش، حمید (1390). فرقه‌های نوظهور. قم: زمزم هدایت.
 22. ــــــــــــ (1380) هویت دینی و انقطاع فرهنگی. قم: زمزم هدایت.
 23. نگارش، حمید و همکاران (1385). فرهنگ شیعه. قم: زمزم هدایت.