رسالت تاریخی حوزه های علمیه در تدوین دکترین معنویت؛ با تأکید بر نامه ی رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

معنویت در جهان امروز، به چالشی در تعلق به دین و یا ضدیت با دین تبدیل شده است. انسان مدرن و پسامدرن با نگاهی به تاریخ و آینده، بین اشتیاق به معنویت و ترس و دل‌زدگی از دین و معنویت در تردید است. در این میان، برخی محتواهای ضددین، راکد، رادیکال و خشونت­گرا نیز به این تردید دامن زده­اند. از سوی دیگر، روش‌های کسب معنویت از طرق غیردینی نیز غالباً بدون عمق و توأم با رکود و محدودیت هستند؛ لذا آینده­ی جهان منوط به ستیز و رقابت مکاتب در معرفی معنویت به دنیا و تعمیق آن است. از این منظر ضرورت دارد که در رابطه‌ با نسبت معنویت و رسالت‌ حوزه­ی علمیه مطالعات دقیقی صورت پذیرد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه­ای سعی شده است با ارائه‌ی مفهومی عمیق، پویا، جهان‌شمول و فعال از معنویت، با استناد و تأکید بر نامه­ی آیت­الله خامنه­ای به جوانان اروپا و آمریکای شمالی به این مهم پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم
 2. آمدی، عبدالواحد بن محمد (1410ق). غرر الحکم و درر الکلم. قم: دارالکتاب الإسلامی.
 3. اعرافی، علیرضا (1395). حوزه علمیه (چیستی/گذشته/حال/آینده). تدوین: محمد آزادی. قم: موسسه اشراق و عرفان.
 4. بزرگیان، امین (1381). دین، معنویت و انسان مدرن. قم: بازتاب اندیشه، شماره 29.
 5. پارسانیا، حمید (1384). سکولاریزم و معنویت. قم: فصلنامه علوم سیاسی، شماره 32.
 6. جوادی آملی، عبدالله (1387). شریعت در آئینه معرفت. تحقیق: حمید پارسانیا. قم: اسراء.
 7. خامنه‌ای، سیدعلی (13/9/1374). دیدار نخبگان حوزه.
 8. ـــــــــــــــ (7/9/1376). دیدار کارگزاران نظام.
 9. ـــــــــــــــ (31/5/1385). دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران.
 10. ـــــــــــــــ (1/11/1393). نامه­ی به به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی.
 11. ـــــــــــــــ (14/3/1395). بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی.
 12. خمینی، سید روح‌الله (بی‌تا). کتاب البیع (ج2). قم: نشر اسماعیلیان.
 13. داورپناه، ابوالفضل (1375). انوار العرفان فی تفسیر القرآن (ج14). تهران: صدر.
 14. الراغب (۱۴۱۲ق). مفردات (ج۱). به‌کوشش صفوان داودى. دمشق: دارالقلم.
 15. سبزواری، هادی (1380ق). شرح منظومه (ج3). با تعلیق آیت‌الله حسن زاده آملی. تهران: ناب (چاپ دوم).
 16. سید رضی، محمد بن حسین (1414ق). نهج البلاغة. محقق: صبحی صالح. قم: هجرت.
 17. الشعرانى (۱۳۹۸ق). نثر طوبى (ج۲). تهران: دارالکتب الاسلامیة.
 18. صدرالمتألهین، محمد (1419ق). الحکمة المتعالیه (ج7). بیروت: دار احیاء التراث.
 19. طباطبایی، محمدحسین (1424ق). نهایة الحکمه. با تصحیح: عباس‌علی زارعی. قم: جامعه مدرسین.
 20. طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۹ق). مجمع البیان. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 21. طریحی، فخرالدین بن محمد (1375). مجمع البحرین. تهران: مرتضوى.
 22. غزالی، محمد (1378). اخلاق اسلامی. ترجمه: محمود ابراهیمی. تهران: نشر احسان.
 23. فشاهی، محمدرضا (۱۳۸۰). ارسطوی بغداد، از عقل یونانی به وحی قرآنی. تهران: انتشارات کاروان.
 24. کلینى، محدبن یعقوب (1365). الکافی (ج2). تهران: دارالکتب الإسلامیة.
 25. ملکیان، مصطفی (1381). راهی به سوی رهایی (جستارهایی در عقلانیت و معنویت). تهران: نشرنگاه معاصر (چاپ دوم).
 26. مصباح یزدی، محمدتقی (1405ق). تعلیقه علی نهایه الحکمه. قم: موسسه در راه حق.
 27. مجلسی، محمدباقر (1403ق). بحارالانوار. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 28. مطهری، مرتضی (1378). مجموعه آثار. تهران: صدرا.
 29. ـــــــــــــ (بی‌تا). پیرامون انقلاب اسلامی. تهران: سپهر.
 30. محمدی، منوچهر (1380). انقلاب اسلامی؛ زمینه‌ها و پیامدها. تهران: دفتر نشر و پخش معارف.
 31. مکارم شیرازی، ناصر (1374). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 32. مازندرانی، محمد صالح ‌بن احمد (1382ق). شرح اصول کافی. تهران: المکتبة الإسلامیة.
 33. محجوب، فاطمه (بی­تا). الموسوعة الذهبیه (ج10). قاهره: دارالغد العربى.