تاثیر مولفه‎های سیاسی بر شکل‌‌گیری جنبش انصارالله یمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، قم، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران

10.22034/sm.2022.533411.1724

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل زمینه‎های سیاسی موثر بر شکل‎گیری و تداوم جنبش انصارالله یمن است که با استفاده از ظرفیت‎های تحلیل زمینه‌گرایی انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که بازتاب انقلاب اسلامی بر زیدیه یمن، اتحاد دو یمن، حمایت صالح از عراق در جنگ دوم خلیج ‎فارس، حادثه یازده سپتامبر 2001م و جنگ‎های شش‎گانه در شمال یمن از مولفه‎های سیاسی قابل توجه بر شکل‌‌گیری جنبش انصارالله بوده که پس از تحولات بیداری اسلامی، جایگاه آن جنبش را به عنوان مهم‎ترین بازیگر سیاسی در یمن ارتقا داده است. زمینه‎های سیاسی شش‎گانه مطرح در پژوهش حاضر به خوبی بیانگر روند تبدیل انصارالله از یک گروه فرهنگی به دنبال احیای تفکر زیدی به بازیگر تعیین‌کننده در کشور یمن و منطقه می‎باشد.

کلیدواژه‌ها


آل العقاب، عبدالوهاب (2009م). الوحده الیمنیه: دراسه وثائقیه فی تاریخ الیمن النعاصر من مرحله الامام علی الی تاریخ الیمن المعاصر. دمشق: دار رسلان.
احمدیان، حسن (1395). آینده ساختار و موازنه قدرت در یمن (بخش چهارم: چشم‌انداز تروریسم در یمن؛ القاعده و داعش). قابل دسترس در:                                                    https://makhaterltakfir.com/fa/articleview/478/
بیضاوی، عبدالرحمن (1991م). مأزق الیمن فی الصراع الخلیج. قاهره: دارالمعارف.
توال، فرانسوا (1376). ژئوپولیتیک شیعه. ترجمه کتایون باصر. پاریس: خاوران.
جزیلان، عبدالله (1987م). التاریخ السر للثوره الیمنیه من سنه 1956 الی سنه1962. بیروت: العصر الجدید، چاپ سوم.
جناحی، سعید احد (1992م). حرکه الوطنیه الیمنیه من الثوره الی الوحده. عدن: مرکز الامل للدراسات و النشر.
جولوبوفسکایا، ایلینا (1982م). ثوره 26 سبتمبر فی الیمن. ترجمه قائد محمد طربوش. بیروت: دار ابن خلدون.
جهنی، مانع بن حماد (1420ق). الموسوعه المیسره فی الأدیان و المذاهب و الأحزاب المیسره. ریاض: دار الندوه العالمیه للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ چهارم.
حجری، ابوصالح عبدالله بن نوح (2011م). التحولات الزیدیه و عوامل الظهور الحوثیه. قاهره: دار المحدثین.
حسین‌زاده، اسماعیل (1389). اقتصاد سیاسی نظامی‎گری آمریکا. تهران: نشر نی.
حکیم، بلال محمد (1439ق). الأسباب الحقیقیه للعدوان السعودی الأمریکی علی الیمن. صنعاء: مجلس الزیدی الإسلامی.
حکیم، بلال محمد (2017م). الیمن، من الربیع الثوره إلی خریف العدوان. صنعاء: رقم الایداع بدار الکتب الوطنیه، چاپ دوم.
حوار، موتمر (2013م). وثیقه الحوار الوطنی الشامل. صنعاء: موتمر الحوار الوطنی الشامل/جمهوریه الیمنیه.
حوثی، سید حسین (2010م). ملازمات. یحیی قاسم ابوعواضه. صعده: بی‌نا.
خاشقچی، جمال (2013م). ربیع العرب- زمن الإخوان. دبی: دار مدارک للنشر، چاپ دوم.
خامنه‎ای، سید علی (1390). خطبه‎های نماز جمعه، خطبه عربی به مناسبت بیداری اسلامی مسلمانان منطقه. قابل دسترس در:
https: //farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923
دوسری، نایف بن سعید (1432ق). الحرکه الحوثیه- دراسه منهجیه شامله. بی‌جا: دار الصحوه العالمیه للطباعه و النشر.
سلطانیان، فاطمه (1395). نقش ساختار قبیله‎ای در تحولات سیاسی یمن سه دهه اخیر 1357 تا 1394. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی.
سویدی، جمال سند (1998م). حرب الیمن 1994: الاسباب و النتائج. أبوظبی: مرکز الامارات للدراسات و البحوث الاستراتیجیه، چاپ چهارم.
شدوی، عبدالرحمن (2015م). الحوثیون اصولهم و نشأتهم و عقائدهم. لندن: مرکز الدرس للدراسات الأستراتیجیه و المستقبلیه.
شیخ حسینی، مختار (1393). جنبش انصارالله یمن. قم: مجمع جهانی اهل بیت(ع).
شیخ حسینی، مختار (1396). زمینههای فکری- سیاسی خشونتگرایی در جهان اسلام و راهکارهای مواجهه با آن.
رساله دکتری. قم: دانشکده علوم سیاسی، تاریخ و علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم(ع).
صبری، عبدالله علی (2020م). نون و ما یعصفون. صنعاء: الإتحاد الإعلامیین الیمنیین.
صراف، علی (1992م). الیمن الجنوبی الحیاه السیاسیه من الاستعمار الی الوحده. لندن: ریاض الریس للکتب والنشر.
عزان، محمد (2007). تنظیم الشباب المؤمن بالیمن الجزیره. قابل دسترس در:
https: //www.aljazeera.net/programs/today-interview/2007/4/10/%D9%85%
عیسی، عبدالملک محمد عبدالله (2012م). حرکات الاسلام السیاسی فی الیمن. بیروت: مرکز الدراسات الوحده العربیه.
قمصری جوینانی، سید مجتبی (1394). نقش جنبش حوثی (انصارالله) در کاهش هژمونی منطقه‎ای عربستان سعودی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور تهران.
یوسف‎نژاد، ابراهیم (1384). روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه عرب. مجلس و راهبرد، 12(48): ص41-80.