تربیت جماعت صالحان در سیره سیاسی معصومین(ع) از منظر آیت الله آصفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، قم، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر این است که نظریه جماعت صالحان را که حاصل تلاش برخی از اندیشمندان معاصر در تفسیر سیره سیاسی معصومین است، علی‌رغم برخی اختلافات جزئی، به عنوان معرف استراتژی اهل بیت(ع) در تربیت یک جماعت صالح به عنوان هسته آرمانی برای هدایت سیاسی- اجتماعی امت اسلامی از انحرافات، تبیین نماید. در این راستا، سوال اصلی تحقیق این است که با توجه به اینکه پس از رحلت پیامبر(ص)، امت اسلامی در ابعاد رهبری و عمل به شریعت، دچار برخی انحرافات شد، از منظر آیت‌الله آصفی، چگونه می‌توان اصلاح این مسیر انحرافی را براساس سیره اهل بیت(ع) اصلاح نمود؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که براساس اندیشه آیت‌الله آصفی، پیامبر(ص) سه میراثِ رهبری، امت و ارزش‌ها را برای جامعه اسلامی به جای گذاشت که پس از او ابتدا در میراث رهبری و سپس در ارزش‌ها انحرافاتی رخ داد، نتیجه آن از بین رفتن امت اسلامی بود. از این‌رو در دوره حضرت علی(ع) بازگشت مسالمت‌‌آمیز به قدرت، در دوره امام حسن(ع) و امام حسین(ع) استراتژی مبارزه و بعد از حادثه عاشورا تا غیبت صغری، راهبرد، تربیت جماعت صالحان برای اصلاح مسیر امت از انحرافات بوده است.

کلیدواژه‌ها


آصفی، محمدمهدی (1419ق). فی رحاب عاشورا. قم: موسسه نشر الفقاهه.
آصفی، محمدمهدی (1424ق). الفتنه الکبری بعد وفاه النبی. قم: موسسه الکوثر للمعارف.
آصفی، محمدمهدی (1428ق). مختارات من محاضرات الحسینیه. تهران: موسسه الهدی للنشر و التوزیع، الجزء الاول.
آصفی، محمدمهدی (1432ق). الفصل بین الدین و الدوله. نجف: مجمع اهل البیت، الطبعه الثانیه.
آصفی، محمدمهدی (1433ق). المشروع السیاسی لأهل البیت(ع) بعد واقعة الطف. نجف: مجمع اهل البیت(ع)، القسم الاول.
آصفی، محمدمهدی (1436ق). الامام زین‌العابدین علی بن الحسین دوره الثقافی و السیاسی. قم: مجمع العالمی لاهل‌البیت(ع).
آصفی، محمدمهدی (2010). فی رحاب عاشورا. نجف: مجمع اهل البیت(ع)، ج1.
بابایی، رضا (1393). فقیه مجاهد: درنگی در زندگی، آثار و اندیشه‌های آیت‌الله محمدمهدی آصفی. قم: موسسه بوستان کتاب.
جوادی، قاسم (1393). جماعت صالحه در نگاه آیت‌الله آصفی. در: مجموعه مقالات کنگره بررسی شخصیت، اندیشه و آثار آیت‌الله آصفی. قم: بوستان کتاب.
حکیم، سید محمدباقر (2003ق). الامامه و اهل‌البیت النظریه و الاستدلال. بیروت: المرکز الاسلامی المعاصر.
حکیم، منذر (1425ق). قبسات من حیاه و سیره الشهید المحراب آیت‌الله المجاهد السید محمدباقر الحکیم. تهران: مجمع العالمی لاهل البیت(ع).
لک‌زایی، نجف و همکاران (1393). اندیشه سیاسی آیت‌الله آصفی. قم: بوستان کتاب.
یعقوبی، محمد (1436ق). فقه المشارکه. نجف: دارالصادقین.