سیاست اسلامی در اندیشه سیاسی علامه محمدحسین کاشف الغطاء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

علامه شیخ محمدحسین آل کاش فالغطاء، از عالمان و مصلحان برجسته سده اخیر جهان اسلام (متوفی 1332 هجری شمسی) و از جمله فقیهان شیعی تأثیرگذار در تحولات سیاسی - اجتماعی در دنیای اسلام به شمار می رود که با افکار و اندیش ههای فقهی - سیاسی خویش، نقش بسزایی در بیداری امت اسلامی ایفا کرد. جامعیت او در ابعاد مختلف نسبت به سایر علمای هم عصرش موجب شده تا بررسی افکار و اندیشه های سیاسی وی از اهمیت خاصی برخوردار باشد. این نوشتار به منظور پاسخ به سؤال چیستی سیاست اسلامی در اندیشه سیاسی علامه محمدحسین کاشفالغطاء، با بررسی برخی از مهم ترین آثار وی، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی سیاست اسلامی از دیدگاه این فقیه برجسته شیعی می پردازد.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم.
 2. آوای بیداری (1372) (ویژه‏نامه روزنامه جمهوری اسلامی به مناسبت چهلمین سال رحلت آیت الله شیخ محمد حسین کاشف­الغطاء).
 3. بشیریه، حسین (1374)، «جامعه‏شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی»، تهران، نشر نی.
 4. ساعدی، محمد جاسم (1386)، «کاشف­الغطاء امام الوحده و الاصلاح»، تهران، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه، المعاونیه الثقافیه.
 5. سماک امانی، محمدرضا (1372)، «کاشف­الغطاء، سوره خشم»، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چ اول.
 6. کاشف­الغطاء، محمدحسین (1388)، «آئین ما»، ترجمه و تحقیق ناصر مکارم شیرازی، قم، انتشارات امام علی­بن ابی­طالب(ع).
 7. ـــــــــــــــــــــ (1362ق)، «تحریر المجلة»، النجف الاشرف: المکتبه الرضویه، ج 5.
 8. ـــــــــــــــــــــ (1401ق)، «فی السیاسة و الحکمة»، بیروت، دارالتوجیه الاسلامی.
 9. ـــــــــــــــــــــ (بی‏تا الف)، «نمونه‏های اخلاقی در اسلام (ترجمه المثل العلیا فی الاسلام لافی بحمدون)»، تبریز، مطبعه شفق، چ اول.
 10. ـــــــــــــــــــــ (بی‏تا ب)، «نامه‏ای از امام کاشف­الغطاء، به ضمیمه نطق تاریخیشان در کنفرانس اسلامی پاکستان»، ترجمه ف. ج، بی‏جا، کانون انتشارات جیبی.
 11. ـــــــــــــــــــــ (بی‏تا ج)، «الدین و الاسلام أو الدعوة الاسلامیة»، ج1، بیروت، دارالمعرفه.
 12. مهاجرنیا، محسن (1380)، «اندیشه سیاسی مسکویه»، قم، مؤسسه بوستان کتاب.
 13. نجفی، موسی (1378)، «تعامل دیانت و سیاست در ایران»، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چ اول.
 14. انجوی­نژاد، سیدمهدی (1356) «زندگانی و آثار شیخ محمد حسین کاشف­الغطاء»، مشهد، نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی، شماره 25.