جامعه مطلوب قرآنی بررسی آرای محمدرضا حکیمی درباره سرشت و مختصات مدنیت قرآنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله بدون اینکه قصد تحلیل جریان فکری مکتب تفکیک داشته باشد، میکوشد جامعة ایدهآل قرآنی را از منظر محمدرضا حکیمی، از متفکران دوره دوم از حیات مکتب تفکیک، مورد بازخوانی قرار دهد. دلیل انتخاب حکیمی به دو مسئلة مهم باز میگردد: انحطاط » نخست، علاق همندی وافر حکیمی به مهمترین موضوع تاریخ معاصر ایران یعنی ما را دینی نمیداند و وضعیت موجود را « جامعة کنونی » دوم آنکه حکیمی ؛« مسلمین انحراف از آرمانهای انقلاب اسلامی میانگارد. به همین دلیل گفتههای او دربارة جامعة مطلوب قرآنی، هم نقد حال است و هم افقی به سوی آینده. حکیمی بر حسب رویه دینپژوهی مکتب تفکیک، هم بر فهم خاصی از علم وحیانی و معارف آسمانی و تربیت و سیاست قرآنی و حدیثی اصرار میورزد. ویژگی دیگر تفکر حکیمی، خالص ماندن شناختهای قرآنی و حدیثی از تأویل و مزج با افکار و نحلههای فکری بشری است که بر جامعة مطلوب پیشنهادیاش تأثیر به سزایی نهاده است.

کلیدواژه‌ها


  1. حکیمی، محمدرضا، آنجا که خورشید می‌وزد، قم، انتشارات دلیل ما، 1387.
  2. ــــــــــــــــ ، جامعه‌سازی قرآنی، قم، انتشارات دلیل ما، چاپ پنجم، 1382.
  3. ــــــــــــــــ ، عاشورا و عدالت، قم، انتشارات دلیل ما، چاپ اول، 1389.
  4. حکیمی، محمدرضا و محمد حکیمی و علی حکیمی، الحیات، (کتاب سوم و چهارم)، قم، انتشارات دلیل ما، چاپ اول، ۱۳۹۳.
  5. فیضی، کریم، از زندگی تا ابدیت (گفتگو با محمدرضا حکیمی)، قم، دلیل ما، چاپ اول، 1388.
  6. قرآن کریم.
  7. نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح فیض‌الاسلام.