اندیشه حاکمیت قانون در پرتو آموزه های سبک زندگی رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

از برجسته ترین اندیشه های مترقی در علم حقوق، حاکمیت قانون است. این اصل امروزه به قدری اهمیت یافته که دوام و قوام یک جامعه بدان وابسته است. در جهت تحکیم و نهادینه سازی این مفهوم در سبک زندگی باید از اندیشه اسلامی و پرچمداران اصلی آن یعنی ائمه اطهار(ع) بهره جست. این مقاله در صدد آن است تا با واکاوی محتوایی بینش امام رضا(ع) و با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای، تصویر مناسبی را از الزامات و راهکارهای نهادینه سازی حاکمیت قانون و مرتبت آن مفهوم، در سبک زندگی پر برکتشان ترسیم نماید؛ در این راستا موضوع سه بخش تقسیم شده است: مبحث اول، قانون، تقنین و مقنی در اسلام و حاکمیت قانون از منظر امام رضا(ع)؛ مبحث دوم، اصول مساوات، آزادی و حقوق بشر و جایگاه این اصول در نظام بینشی رضوی(ع)؛ مبحث سوم، سه نوع راهکار معرفتی، رفتاری و عاطفی و مصادیق آنها در سبک زندگی حضرت رضا(ع)، و ارائه راهکارهایی جهت نهادینه سازی قانون.

کلیدواژه‌ها


  1. ابن‌شهر آشوب (1412ق)، مناقب آل ابی طالب، قم، المطبعه العلمیه.
  2. جوادی آملی، عبدالله (1377)، شریعت در آینه معرفت، قم، نشر اسراء، چاپ سوم.
  3. ـــــــــــــــــ (1381)، نسبت دین و دنیا، قم، نشر اسراء، چاپ دوم.
  4. ـــــــــــــــــ (1384)، حق و تکلیف در اسلام، قم، نشر اسراء، چاپ دوم.
  5. حرانی، ابو محمدحسن (1402ق)، تحف العقول، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم.
  6. حر عاملی، محمد بن­ الحسن (1397ق)، وسائل الشیعه، تهران، مکتبه الاسلامیه، چاپ چهارم.
  7. خسروشاهی، قدرت و مصطفی دانش‌پژوه (1380)، فلسفه حقوق، قم، انتشارات مؤسسه امام خمینی، چاپ پنجم.
  8. شیخ صدوق (1425ق)، عیون اخبار الرضا(ع)، نجف، المکتبه الحیدریه، چاپ اول.
  9. ــــــــــ (1385ق)، علل‌الشرایع، نجف، المکتبه الحیدریه.

10. شیخ کلینی، محمد بن­ یعقوب (1381ق)، اصول کافی، تهران، مکتبه الصدوق.

11. طباطبایی، محمدحسین (1363)، المیزان، قم، بنیاد علمی علامه طباطبایی، چاپ اول.

12. ـــــــــــــــــــ (1354)، شیعه در اسلام، تهران، چاپخانه بزرگ اسلامی، چاپ دوم.

13. عطاردی، عزیزالله (1392ق)، مسند الامام الرضا(ع)، تهران، مکتبه الصدوق، چاپ اول.

14. فضل‌الله، محمدجواد (1385)، تحلیلی از زندگانی امام رضا(ع)، مشهد، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، چاپ یازدهم.

15. قرآن کریم.

16. گلابی، سیاوش (1376)، اصول و مبانی جامعه‌شناسی، تهران، نشر میترا.

17. مالکی، ابی‌فراس، (بی‌تا)، تنبیه الخواطر، بی‌جا، نشر دارالصعب، چاپ اول.

18. مجلسی، ملامحمدباقر (1373)، بحارالانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم.

19. محمصانی، صبحی (1358)، فلسفه قانون‌گذاری در اسلام، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم.

20. مصباح یزدی، محمدتقی (1373)، توحید در نظام عقیدتی و ارزشی اسلام، قم، انتشارات شفق، چاپ دوم.

21. معین، محمد (1371)، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات امیرکبیر.

22. نوری طبرسی، حسین ( 1408ق)، مستدرک الوسائل، قم، نشر آل‌بیت، چاپ ششم.