اخبار و اعلانات

درباره انجمن مطالعات سیاسی حوزه

بسم الله الرحمن الرحیمانجمن مطالعات سیاسی در بهمن 1383 به همت جمعی از  اساتید علوم سیاسی که از دانش آموختگان دانشگاهی – حوزوی می باشند تأسیس شد. این انجمن تا کنون توانسته است بیش از 250 عضو را جذب نماید که بیش از 230 نفر از آنها از اعضای پیوسته و دارای تحصیلات حوزوی و دانشگاهی در سطح دکتری و سطوح عالی حوزوی هستند.اهداف انجمن به شرح ذیل می‏ باشد:1. تعمیق و توسعه مباحث تخصصی دانش سیاسی؛2. تقویت و گسترش نظریه‌پردازی، پرسش گری، آزاداندیشی، نقد و مناظره مبتنی بر آموزه‌های اسلامی؛3. ارتقای شأن و منزلت علمی و معنوی پژوهشگران و استادان؛4. بهره‌برداری بهینه ...

مطالعه بیشتر

انجمن مطالعات سیاسی حوزه

بسم الله الرحمن الرحیمتأسست جمعیة الدراسات السیاسیة فی شهر شباط من عام 2004 بجهود جماعة من أساتذة العلوم السیاسیة الدارسین فی حقل الجامعة والحوزة العلمیة. وقد استطاعت هذه الجمعیة أن تستقطب حتى الآن ما یزید على 250 عضواً. وأکثر من 230 نفراً من هذا العدد هم من الأعضاء الدائمیین وذوی المؤهلات العلیا فی الحوزة والجامعة على مستوى الدکتوراه والمستویات العالیة فی الحوزة.یمکن تلخیص أهداف هذه الجمعیة فی ما یلی:1. تعمیق وتوسیع البحوث التخصصیة فی العلوم السیاسیة؛2. ترسیخ وتوسیع التنظیر، وطرح الأسئلة، وحریة التفکیر، والمناظرة والنقد المبنی على التعالیم الإسلامیة؛3. ...

مطالعه بیشتر

Political Research Organization of the Seminary

The Political Research Organization of the Seminary was founded in January 2004 with the efforts of a group of teachers, who taught political science at both the universities and the seminary. This Organization currently has 250 members, of which 230 of them either hold a doctorate or have studied the advanced levels within the seminary. The objectives of the Organization are as follows:1.    To deepen and develop the specialized discussions within Political Science;2.    To strengthen and expand  theorization, inquisitively, free-thinking, critique and debate coherent with Islamic teachings;3.    To elevate the academic and spiritual ranks of teachers and researchers;4.    To utilize the existent specialisations to optimal effect;5.    To Strengthen communications between prominent scholars of the seminary;6.    To support the seminary in the field of Political Science;7.    To ...

مطالعه بیشتر

درباره فصلنامه علمی - پژوهشی سیاست متعالیه

با استعانت از خداوند متعال، نخستین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی سیاست متعالیه در تابستان 1392 چاپ و منتشر شد. انجمن مطالعات سیاسی به منظور دست یابی به اهداف خود فصلنامه سیاست متعالیه را در زمینه دانش سیاسی اسلامی با اهداف زیر منتشر می نماید: 1. انجام وظایف حوزوی در عرصه تبیین، ترویج و ارائه جدیدترین یافته ها در زمینه مطالعات سیاسی - اسلامی مبتنی بر آموزه های قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام. 2. پاسخ گویی به نیازهای عینی جامعه اسلامی ایران در زمینه مطالعات اسلامی سیاسی. 3. معرفی بنیادهای نظری سیاست اسلامی و پاسخ به چالش های نظری. 4. تبیین تفکر شیعی در عرصه ...

مطالعه بیشتر