دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، دی 1401 
خوانش دستگاه روش شناختی کلام سیاسی با تاکید بر دیدگاه آیت الله خامنه‌ای

10.22034/sm.2023.550543.1852

سید صمد موسوی؛ محسن مهاجرنیا؛ محمدحسین ملک زاده؛ محمد علی میرعلی


مطالعه تطبیقی مبانی مشروعیت سیاسی و ویژگی های حاکم از منظر امامیه، اشاعره و معتزله

10.22034/sm.2023.111703.1420

مهدی قانعی اردکان؛ علی کربلائی پازوکی؛ عبد المطلب عبدالله؛ صالح حسن زاده


مبانی انسان شناختی حق آزادی اظهار عقیده ازدیدگاه اسلام

10.22034/sm.2023.550878.1860

سید روح الله حسینی کاشانی؛ سید محمد مصطفی حسینی کاشانی