نگرش و فرایند دیالکتیکی در ترسیم الگوی جامع و تفصیلی پیشرفت اسلامی ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو اندیشکده‌ سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران، ایران؛ عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، قم.

چکیده

الگوی جامع و تفصیلی پیشرفت اسلامی ایرانی، پیش‌نیاز دست‌یابی به آرمان‌های متعالی حیات طیبه‌ی فردی و اجتماعی در سطح فرد و جامعه در راستای احیای تمدن نوین اسلامی است. غایت پیشرفت حد‌اکثری، دست‌یابی به صحیح‌ترین، ژرف‌ترین و کامل‌ترین شناخت از پروردگار، خلیفه‌ی وی، جامعه‌ی انسانی، تاریخ و سرشت تمدن‌ها و چگونگی نقش‌آفرینی فرهنگ‌های گوناگون به موازات تحول‌آفرینی باورها، ارزش‌ها و سنن الهی است. فاعل شناسا در این رویکرد، خود انسان و متعلق شناسایی نیز هموست؛ غایت معرفت، هرچه بیش‌تر صبغه‌ی الهی‌یافتن انسان در تمام ساحت‌های فردی، ملی و بین‌المللی است. مهم‌ترین نکته و مؤلفه‌ی نقش‌آفرین در شکل‌دادن به الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی، ضرورت حیاتی پردازش نظریه‌ی عام پیشرفت الگوست. بعد از پردازش این نظریه‌ی پشتیبان، در همان‌حال‌که این نظریه از سوی تمام اندیشکده‌های موجود و آتی استفاده می‌شود، در راستای غنی‌سازی و ژرفابخشی به آن، سازوکاری برای داد‌و‌ستد مستمر و دیالکتیکی (رفت ‌و ‌برگشتی) تجربه‌ها بین کارگروه‌های مبانی و مسائل همه‌ی اندیشکده‌ها (برای بررسی‌های تخصصی‌تر) تعریف می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dialectical Approach and Process in Drawing a Comprehensive and Detailed Pattern of Iranian Islamic Progress

نویسنده [English]

 • mohammadali savadi
Member of Politics Faculty of Iranian Islamic Center for Progress Pattern, Tehran, Iran and Member of Political Studies Association, Hawza, Qom.
چکیده [English]

A comprehensive and detailed pattern of Iranian Islamic progress is the prerequisite for achieving the transcendent ideals of good individual and social life style at the individual and society level in order to revive modern Islamic civilization. The end goal of maximum progress is to obtain the most proper, profound and complete knowledge of God, His Caliph, human society, history and nature of civilizations, and how different cultures are in parallel involved in the evolution of divine beliefs, values, and traditions. In this approach, the knower is the human and the identification dependent is himself, too; the end goal of knowledge is finding divine privilege of man as much as possible in all individual, national and international spheres. The critical need to process a general theory of pattern development is the most important point and component in the formation of the pattern of Islamic-Iranian progress pattern. After processing this support theory, while it is employed by all existing and future schools, to enrich and deepen it, a mechanism for constant and dialectical trading (back and forth) of experiences are defined between the principles’ workgroups and the issues of all schools (for more specialized investigations).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Theorizing
 • Revelation Rationality
 • Civilization
 • Future Studies
 • Idealism
 • Realism
 1. امام خمینی، روح‌الله. (1378). صحیفه‌‌ی امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
 2. جوادی آملی، عبدالله (1392ب). تسنیم، تفسیر قرآن کریم. (ج29). قم: مرکز نشر اسراء.
 3. ـــــــــــــــــ (1392ﻫ). تفسیر انسان به انسان. قم: مرکز نشر اسراء.
 4. ـــــــــــــــــ (1389الف). تسنیم، تفسیر قرآن کریم. (ج19). قم: مرکز نشر اسراء.
 5. ـــــــــــــــــ (1389ب). تسنیم، تفسیر قرآن کریم. (ج20). قم: مرکز نشر اسراء.
 6. ـــــــــــــــــ (1388الف). تسنیم، تفسیر قرآن کریم. (ج8). قم: مرکز نشر اسراء.
 7. ـــــــــــــــــ (1388ب). تسنیم، تفسیر قرآن کریم. (ج12). قم: مرکز نشر اسراء.
 8. ـــــــــــــــــ (1388و). تسنیم، تفسیر قرآن کریم. (ج18). قم: مرکز نشر اسراء.
 9. ـــــــــــــــــ (1387ج). تسنیم، تفسیر قرآن کریم. (ج5). قم: مرکز نشر اسراء.

10. ـــــــــــــــــ (1387ز). تسنیم، تفسیر قرآن کریم. (ج13). قم: مرکز نشر اسراء.

11. ـــــــــــــــــ (1387ﻫ). تسنیم، تفسیر قرآن کریم. (ج10). قم: مرکز نشر اسراء.

12. ـــــــــــــــــ (1387ک). منزلت عقل در هندسه معرفت دینی. قم: مرکز نشر اسراء.

13. ـــــــــــــــــ (1383الف). سرچشمه اندیشه. (ج4). قم: مرکز نشر اسراء.

14. ـــــــــــــــــ (1383ب). فلسفه حقوق بشر. قم: مرکز نشر اسراء.

15. ـــــــــــــــــ (1381ب). شریعت در آینه‌‌ی معرفت. قم: مرکز نشر اسراء.

16. ـــــــــــــــــ (1374). شناخت‌‌شناسی در قرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

17. کلینی، محمد بن ‎یعقوب. (1401ق). الکافی. تصحیح و تعلیق علی‌‌اکبر غفاری. بیروت: دار صعب، دار التعارف.

18. مجلسی، محمدباقر. (1404ق). بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار(ع). بیروت: مؤسسة الوفاء.