ساختار قدرت سیاسی در اندیشه‌ سیاسی ائمه‌ی معصومین (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه پیام نور واحد نجف آباد، اصفهان، ایران.

چکیده

این نوشتار به‌دنبال کشف نظر ائمه‌ی معصومین(ع) در رابطه با ساختار قدرت سیاسی است و می‌کوشد به این سوال پاسخ دهد که ساختار قدرت سیاسی از منظر احادیث معصوم(ع) بر چه مبنایی استوار می‌باشد؟ برای نیل به این هدف، از روش تحلیل مضمون و شبکه‌ی مضامین استفاده کرده‌ایم؛ جهت استنباط نیز به احادیث معصوم مراجعه نموده‌ایم. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در روایات، ساختار قدرت از خداوند متعال شروع شده و با رسول او ادامه یافته و براساس نظام امامت و ولایت استوار می‌شود؛ در عصرغیبت نیز فقیه جامع‌الشرایط به‌عنوان نزدیک‌ترین فرد به امام معصو م، رهبری و ولایت امر را برعهده خواهد گرفت. این امر جنبه ثبوتی دارد و جهت تحقق و استمرار قدرت نیازمند مقبولیت از جانب مردم است که به‌صورت بیعت، مشورت و نظارت عینیت پیدا می‌کند و جنبه‌ی اثباتی دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Structure of Political Power in the political thought of the innocent Imams

نویسنده [English]

 • mohammad ali Mahmoodi Ghahsareh
Assistant Professor, Payam Noor University of Najafabad, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

This article seeks to discover the viewpoints of the infallible Imams regarding the structure of political power and tries to answer the question on what basis is the structure of political power based on the viewpoint of the infallible traditions? To this end, we have used the thematic analysis and thematic networks. We have also used Hadiths by innocent Imams for deduction. The findings of the study show that in the traditions, the structure of power begins with God the almighty and continues with His Messenger and is based on the Imamat and the Velayah System; during Occultation, the comprehensive Jurist, as the closest person to the Imam, will take over the leadership and Velayah. This has a proofing aspect, and in order for the power to be realized and sustained it needs to be endorsed by the people, which is demonstrated by allegiance, consultation and supervision, and has a validating aspect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Power structure
 • legitimacy
 • Usul al-kafi
 • Velayah
 1. قرآن کریم.

  1. آشوری، داریوش. (1384). فرهنگ علوم انسانی. تهران: نشر مرکز.
  2. آقابخشی، علی و افشاری، مینو. (1383). فرهنگ علوم سیاسی. تهران: چاپار.
  3. آقامهدوی، اصغر. (1393). بررسی تطبیقی منابع قدرت سیاسی جبهه کفر و ایمان در قرآن کریم. در: نشریه‌‌ی سیاست متعالیه، شماره هفتم.
  4. ابن فارس، احمد. (1406). معجم اللغه العربیه: ماده‌‌ی القدره. (ج2). بیروت: مؤسسه الرساله.
  5. ابن منظور، محمد بن مکرم. (1414ق). لسان‌‌العرب. (ج 12). بیروت: دار صادر.
  6. ابن بابویه، محمد بن علی. (1413ق). من لا یحضره الفقیه. قم: انتشارات اسلامی.
  7. بهاءالدین خرمشاهی. (1377). دانشنامه قرآن و قرآن‌‌پژوهی. (ج1). تهران: دوستان و ناهید.
  8. بهروزی لک، غلامرضا و احمدی، حسین. (1393). مؤلفه‌‌های قدرت سیاسی در قران کریم. در: فصلنامه علوم سیاسی، شماره 66.
  9. جوادی آملی، عبدالله. (1378). ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت. قم: نشر اسراء.

  10. راغب اصفهانی، ابوالقاسم. (1404ق). المفردات. قم: دفتر نشر الکتاب.

  11. سلطان محمدی، ابوالفضل. (1393). مباحث سیاسی بحارالانوار. (جلد اول). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

  12. شیخ‌‌زاده، محمد و دیگران. (1390). تحلیل مضمون و شبکه‌‌ی مضامین. در: اندیشه‌‌ی مدیریت راهبردی، شماره‌‌ی 10.

  13. شیخ‌‌زاده، محمد. (1391). الگوی رهبری خدمت‌‌گزار، مبتنی‌‌بر دیدگاه امام خمینی(ره). در: دو فصلنامه‌‌ی علمی- تخصصی اسلام و مدیریت، شماره‌‌ی 1.

  14. طریحی، فخرالدین. (1375). مجمع البحرین. (ج3). تهران: مرتضوی.

  15. عابدی جعفری، حسن و دیگران. (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روش ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌‌های کیفی. در اندیشه مدیریت راهبردی، سال 5، شماره 2.

  16. عزیزآبادی، ابوالفضل و دیگران. (1385). مدخلی بر ویژگی‌‌های رهبری اخلاقی در نهج‌‌البلاغه. در فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت اسلامی، سال 24، شماره 4.

  17. فلیک، اووه. (1387). درآمدی بر تحقیق کیفی. (هادی جلیلی. مترجم). تهران: نشر نی.

  18. کلینی، محمد بن یعقوب. (1407ق). الکافی. تهران: اسلامیه.

  19. کربلایی پازوکی، علی. (1382). اندیشه‌‌های سیاسی شیعه در عصر غیبت. قم: نشر معارف.

  20. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. ‏(1403ق). بحارالأنوار. با تحقیق و تصحیح جمعی از محققان. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

  21. مطهری، مرتضی. (1390). مجموعه‏ آثار استاد. (ج‏1). تهران: صدرا.

  22. محمد صالح بن احمد مازندرانی. (1382ق). شرح الکافی- الأصول و الروضة. (ج 15). تهران: مکتبه الاسلامیه.

  23. نراقی، ملا احمد. (1378). معراج السعاده. قم: هجرت.