مبانی عرفانی اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

عرفان در اندیشه امام خمینی(ره) شناخت حقیقت مطلق و قرب وجودی به اوست که با گذر از کثرت به وحدت درک و دریافت شدنی است. چنانکه سیاست در آموزه‌های امام خمینی تدبیر و ساماندهی جامعه براساس تعالیم اسلام ناب با هدف اقامه حق و تحقق عدالت اجتماعی است. اینک پرسش اصلی مقاله این است که مبانی عرفانی اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی(ره) چیست؟ مبانی مورد بحث در این نوشتار عبارت‌اند از: مبانی هستی شناختی، مبانی انسان شناختی و مبانی معرفت شناختی. برونداد نوشتار عبارت است از اینکه رابطه عرفان و سیاست برمبنای عرفانی و سیاسی اندیشه امام رابطه‌ای حقیقی تعاملی حداکثری است که نقطه کانونی، مرکزی و گرانیگاه این نوع رابطه تعاملی "انسان کامل" می‌باشد که در تعابیر دینی با واژه‌هایی چون: پیامبر، امام و ولی از آن یاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gnostic Principles of Political Thought of Imam Khomeini (ra)

نویسنده [English]

 • Mohammad Javad Roodgar
چکیده [English]

Gnosis in thinking of Imam Khomeini (ra) is recognition of absolute reality and existential proximity to him, which is being realized and understood with an overview of plurality and unity just as politics is strategy in doctrines of Imam Khomeini (ra) and community is reorganized based on teachings of pure Islam aimed at administering the right and achievement of social justice. Now, the main question of the article is that “what are gnostic principles of political thought of Imam Khomeini (ra)?” The principles at issue in this article are: Principles of ontology, principles of anthropology and principles of epistemology. Output of this article is that politics-gnosis relationship is a maximally interactive and real relationship based on Imam Khomeini (ra)’s political and gnostic thought, centerline point of which is “perfect man”. This is referred to words like: the Prophet, Imam and leader in religious interpretations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gnosis
 • Politics
 • Imam Khomeini (ra)
 • principles
 • monotheism
 • Velayat-e-Faqih
 • Perfect Man
 1. قرآن کریم.

  نهج­ البلاغه.

  1. خمینی، سید روح‌الله (1373). شرح چهل حدیث. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (چاپ چهارم).
  2. ـــــــــــــــــ (1375). تفسیر سوره حمد. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  3. ـــــــــــــــــ (1376الف). صحیفه امام‌خمینی. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
  4. ـــــــــــــــــ (1376ب). مصباح‌الهدایه الی الخلافة و الولایه. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
  5. ـــــــــــــــــ (1377). شرح حدیث جنود عقل و جهل. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (چاپ چهارم).
  6. ـــــــــــــــــ (1378الف). آداب‌الصلاة. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (چاپ چهارم).
  7. ـــــــــــــــــ (1378ب). تبیان. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
  8. ـــــــــــــــــ (1378ج). جهاد اکبر یا مبارزه با نفس. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
  9. ـــــــــــــــــ (1378د). سرّ الصلوة. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
  10. ـــــــــــــــــ (1381). شرح دعای سحر. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (چاپ چهارم).
  11. ـــــــــــــــــ (1382). نامه‌های عرفانی، مجموعه آثار(1). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
  12. ـــــــــــــــــ (1384). دیوان اشعار. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (چاپ چهل‌وسوم).
  13. ـــــــــــــــــ (1327ق). کشف الاسرار، تهران: انتشارات آزادی.
  14. ـــــــــــــــــ (1406ق). تعلیقات بر شرح فصوص‌الحکم و مصباح‌الانس. قم: مؤسسه پاسدار اسلام.
  15. موسوی اردبیلی، عبدالغنی (1392)، تقریرات فلسفه امام خمینی، مؤسسه تنظم و نشر آثار امام خمینی.