ارکان نظام سیاسی اسلام در زیارت «امین‌الله» و «زیارت آل یاسین»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران

10.22034/sm.2021.108959.1392

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین نظام سیاسی اسلام براساس مضامین زیارت امین‌الله و زیارت آل یاسین می‏باشد. روش پژوهش استنباطی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد به نظر می‏رسد این دو زیارت‌نامه رابطه اجمال و تفصیل با یکدیگر دارند و مکمّل هستند. رابطه امام و امّت و یا به تعبیر فارابی رئیس فاضل و مردم، صرفاً یک رابطه خشک حقوقی و از بالا به پایین و دستوردهنده و اطاعت‌کننده نیست، بلکه یک رابطه عاطفی و عاشقانه است. رابطه‏ای که در آن امام و امّت بر یک کشتی سوار و به سوی یک مقصد در حرکت‏ هستند. در این نظام سیاسی به تمامی نیازهای عاطفی و احساسی، ظاهری و باطنی، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی توجه می‏شود. براساس نگاه و تفکری که در این دو زیارتنامه ارائه می‏شود، وظیفه نظام سیاسی، علاوه بر تأمین امنیت بقای دنیوی و سامان دادن به دنیای مردم، تأمین سعادت و امنیت اخروی و بقای ابدی آنان هم است و این مهم تنها از عهده نظام سیاسی اسلام که ریاست آن را انسان‏های فاضل بر عهده دارند، برمی‏آید و این نکته کلیدی و مهمی است که اگر مورد غفلت قرار بگیرد، نظام سیاسی دیگر فاضله و اسلامی نخواهد بود و انسان و جامعه را به سعادت نخواهند رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pillars of the Political System of Islam in Ziyārat-e “Amin Allāh” and “Āl-e Yāsin”

نویسنده [English]

  • Reza Lakzaee
Ph.D., Research Institute of Islamic Sciences of Imam Sadiq (AS), Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to explain the political system of Islam based on the themes in Ziyārat-e Amin Allāh and Āl-e Yāsin. The method of study is inferential-analytic and the results showed that seemingly there is a summary-detail relationship between these two Ziyārat Nāmeh and they are complementary. The relationship between Imam (leader) and community or in Fārāb’s word, learned governor and people, is not merely a dry, juridical, totalitarian, and autocratic relationship, but rather it is emotional and romantic. In this relationship, Imam and community are on the same boat and head to an identical destination. In this political system, all emotional and sentimental, outer and inner, material and spiritual, individual and social needs are considered. According to the view and ideology presented in these two Ziyārat Nāmeh, the duty of the political system, in addition to providing people’s security and organizing this world, is to provide their prosperity and safety in the other world and their eternal survival. This important task is doable only by the political system of Islam under the government of learned people. It is a key point and if neglected, the political system will not be accomplished and Islamic anymore and cannot lead humans and society to prosperity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ziyārat-e Amin Allah
  • Ziyārat-e Āl-e Yāsin
  • Imam Sajjād (AS)
  • Political System
قرآن کریم.
نهج‌البلاغه.
ابن ادریس حلی، محمد بن احمد (1410ق). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (و المستطرفات). قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، ج1.
برزگر، ابراهیم (1393). دولت و استعاره امانت در مردم‌سالاری دینی. مطالعات راهبردی، 64: ص7-34.
جبارنژاد، محسن؛ لک‏زایی، شریف (1397). رابطه‌‌ی دین و سیاست در نگاه تطبیقی به آرای ملاصدرا و هگل. سیاست متعالیه، 6(23): ص173-192.
حرانی، ابن شعبه (1400ق). تحف العقول. ته‍ران‌‏‫: کتابفروشی اسلامیه‏‫.
خامنه‌ای، سید علی (14/4/1368). پیام به حجاج بیت‌اللَّه الحرام. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2126
خامنه‌ای، سید علی (15/8/1382). بیانات در دیدار جمعى از اعضاى تشکّل‌ها، کانون‌ها، نشریات، هیئت‌هاى مذهبى و شمارى از نخبگان دانشجویى. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3203
خمینی، سید روح‌الله (1377). ش‍رح‌ چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌‏. ت‍ه‍ران: مؤس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی.
خمینی، سید روح‌الله (1385). صحیفه امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم، ج21، 10، 18، 8، 14.
صدرالمتألهین شیرازی، محمد (1385). الشواهد الربوبیه فى المناهج السلوکیه. ترجمه و تفسیر جواد مصلح. تهران: انتشارات سروش.
فارابى، ابونصر (1378). ترجمه رساله المله فارابی. ‌محسن مهاجرنیا. علوم سیاسی، 6: ص293-316.
فارابى، ابونصر (1379). رساله المله فارابی. به اهتمام محسن مهدی. علوم سیاسی، 12.
فارابى، ابونصر (1986). المله و نصوص اخرى. تحقیق محسن ‏مهدى. بیروت: دارالمشرق.
قمی، شیخ عباس (1380). مفاتیح الجنان. قم: نشر روح.
کلینی، محمد (1387). الکافی‏. قم: مؤسسة دارالحدیث العلمیة الثقافیه، ج2.
کورانی عاملی، علی (1393). شرح زیارت آل یاسین. ترجمه مسلم خاطری. قم: یقظه.
کاشف الغطاء، شیخ جعفر (1422ق). کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه، ج4.
لک‏زایی، رضا (1394). سیاست و زیارت؛ خوانشی جدید از زیارت امین‌الله. در: مجموعه مقالات همایش بین‌المللی امام سجاد(ع). تهران: مجمع جهانی اهل بیت(ع).
لک‏زایی، نجف (1398). امنیت متعالیه. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.