کلیدواژه‌ها = قرآن
مولفه‌های تربیتی نسل جدید در سند 2030 یونسکو و تضادهای آن با مبانی نظام سیاسی جمهوری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/sm.2023.1988497.2021

ناصر روزبهانی؛ احمد مرادخانی؛ عبدالله متقی زاده


شوری از منظر فقه القرآن

دوره 10، شماره 36، فروردین 1401، صفحه 43-64

10.22034/sm.2022.556026.1898

علی شیرخانی؛ مهدی شیرخانی


مبانی انسان‌شناسانه آزادی در قرآن کریم؛ مبتنی بر آراء علامه طباطبائی

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 7-26

10.22034/sm.2021.139640.1631

اسحق سلطانی؛ منصور میراحمدی؛ محمدصادق نصرت پناه


قدرت سیاسی أسمائی

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 88-69

10.22034/sm.2021.139934.1632

بهرام دلیر


امنیت سیاسی گروه‌ها؛ موجبات و موانع تحقق آن از منظر قرآن کریم

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 7-24

10.22034/sm.2021.135470.1585

سید سجاد آل سیدغفور؛ یوسف یعقوبی منفرد


امنیت صلح‌مدار از دیدگاه قرآن

دوره 8، شماره 31، اسفند 1399، صفحه 27-46

10.22034/sm.2021.521035.1643

یوسف خان محمدی


از «کدح» تا «لقاء الله»؛ بازخوانی اجتماعی و سیاسی امکان «لقاء‎الله»

دوره 8، شماره 31، اسفند 1399، صفحه 65-84

10.22034/sm.2021.113966.1444

امیر جودوی؛ محمدرضا شایق؛ محمدحسن فلاح مدواری


گزاره‌های قرآنی مرجع امنیت سیاسی افراد

دوره 8، شماره 29، شهریور 1399، صفحه 37-54

10.22034/sm.2020.112142.1423

سید سجاد آل سید غفور


نحوه مواجهه با مخالفان در قرآن

دوره 8، شماره 29، شهریور 1399، صفحه 55-70

10.22034/sm.2020.100723.1317

نجمه کیخا؛ میترا کثیری ماهوری


جایگاه منافع ملی در سیاست خارجی از منظر قرآن

دوره 7، شماره 27، دی 1398، صفحه 7-24

10.22034/sm.2020.74392.1148

محمد ابراهیم روشن ضمیر؛ علی ریحانی اسدآباد


حکمت و حکمت سیاسی در قرآن و حدیث

دوره 7، شماره 24، اردیبهشت 1398، صفحه 7-34

10.22034/sm.2019.36321

علی اکبر علیخانی