کلیدواژه‌ها = سلفیت
نقش کج‌فهمی دینی در شکل‌گیری گروه‌های تکفیری و عملیات‌های انتحاری

دوره 7، شماره 27، دی 1398، صفحه 147-164

10.22034/sm.2020.108858.1389

سیروس اسماعیل زاده؛ یعقوب پورجمال؛ سعید حسن زاده دلگشا


تأثیر علمای دیوبند بر سلفیت

دوره 2، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 123-138

حسین جهان تیغ