کلیدواژه‌ها = فلسفه سیاسی اسلامی
کارآمدی دولت در فلسفه سیاسی اسلامی(با تاکید بر آرای فارابی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22034/sm.2023.1983078.1988

محسن جبارنژاد؛ حمداله اکوانی؛ علی مختاری