کلیدواژه‌ها = معرفت‌شناسی
معرفت‌شناسی؛ چارچوبی برای فهم اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 7، شماره 26، مهر 1398، صفحه 51-70

10.22034/sm.2019.37748

عبدالله بیننده؛ علی علی‌حسینی؛ حسین هرسیج


زمام‌دار آرمانی در اندیشه‌ی سیاسی فارابی

دوره 6، شماره 21، شهریور 1397، صفحه 43-58

10.22034/sm.2018.32304

امیرسعید بابازاده جودی؛ کمال پولادی؛ بهروز دیلم صالحی