کلیدواژه‌ها = توسعه اقتصادی
نقش دین در تمدن‌سازی

دوره 9، شماره 35، دی 1400، صفحه 151-170

10.22034/sm.2021.526141.1678

همایون رهبران؛ رشید رکابیان؛ حسن رضا آریایی‌راد