کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی ایران
تاثیر مولفه‎های سیاسی بر شکل‌‌گیری جنبش انصارالله یمن

دوره 10، شماره 36، فروردین 1401، صفحه 313-329

10.22034/sm.2022.533411.1724

مختار شیخ حسینی؛ ایمان محمدی


واکاوی نسبت میان انقلاب اسلامی با جمهوری اسلامی

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 203-222

10.22034/sm.2021.524698.1663

غلامرضا ضابط پور کاری؛ مرتضی علویان