کلیدواژه‌ها = عرفان
خوانشی بر مولفه‌های اثرگذار بر هم‌گرایی عرفان و سیاست در اندیشه توحیدی امام خمینی

دوره 9، شماره 34، مهر 1400، صفحه 83-98

10.22034/sm.2021.141414.1634

عابدین درویش پور؛ مهرداد امیری؛ حبیب حاتمی کن کبود


مبانی عرفانی اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره 18، آذر 1396، صفحه 161-176

محمد جواد رودگر


نسبت عرفان و سیاست

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 43-60

دادخدا خدایار؛ احمد رهدار