کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
راهکارهای مواجهه با مخالفان سیاسی در حکومت اسلامی

دوره 10، شماره 38، مهر 1401، صفحه 41-58

10.22034/sm.2022.529541.1697

غلامرضا بهروزی لک؛ رضا کفیلی


مبانی انسان‌شناختی مرجعیت علمی قرآن کریم در علوم سیاسی

دوره 9، شماره 35، دی 1400، صفحه 41-62

10.22034/sm.2022.119328.1606

محمدعلی قاسمی؛ غلام رضا بهروزی لک


بررسی اهلیت زنان جهت تصدی حکومت از دیدگاه قرآن کریم

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 147-166

10.22034/sm.2021.138767.1625

محسن حاکمی؛ الهام شیردل؛ فاطمه حامی کارگر


حق انتخاب و آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم

دوره 7، شماره 26، مهر 1398، صفحه 7-26

10.22034/sm.2019.37754

سید کاظم سیدباقری؛ مهدی حسنی باقری


نسبت سنجی "عدالت سیاسی" و "آزادی سیاسی" با تأکید بر قرآن کریم

دوره 5، شماره 18، آذر 1396، صفحه 7-26

سید کاظم سیدباقری؛ بتول ملاشفیعی


مفهوم قرآنی ولایت سیاسی در علوم اسلامی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 7-24

داود مهدوی زادگان؛ سید حسین سید حسینی


قرآن کریم و خط مشی های سیاسی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 9-28

نجف لک زایی