کلیدواژه‌ها = مشارکت سیاسی
جنسیت، هویت زنانه و مشارکت سیاسی در ایران

دوره 10، شماره 37، تیر 1401، صفحه 203-218

10.22034/sm.2022.552373.1868

اعظم دستوری؛ ابراهیم متقی؛ علیرضا کلدی


بررسی اهلیت زنان جهت تصدی حکومت از دیدگاه قرآن کریم

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 147-166

10.22034/sm.2021.138767.1625

محسن حاکمی؛ الهام شیردل؛ فاطمه حامی کارگر


بررسی عوامل مؤثر بر روند هویت‌ سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 28، خرداد 1399، صفحه 245-264

10.22034/sm.2020.109516.1398

مهدیه نامدار؛ غلامرضا بهروزی لک