کلیدواژه‌ها = ولی فقیه
بررسی زمینه‌های سیاسی و اجتماعی شکل‌گیری «حکومت دینی» در اندیشه سیاسی امام خمینی

دوره 10، شماره 37، تیر 1401، صفحه 141-156

10.22034/sm.2022.532811.1720

حمیدرضا اسماعیلی؛ طاهره رحیم پورازغدی؛ سیدمرتضی نوعی باغبان


شاخصه‌های کارآمدی سیاسی نظام برآمده از اندیشه ولایت فقیه

دوره 8، شماره 29، شهریور 1399، صفحه 211-230

10.22034/sm.2020.115184.1460

احمد رهدار؛ سیدجلال موسوی شربیانی