نویسنده = رشید رکابیان
تبیین سیاست اخلاقی در نظام اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 65-82

10.22034/sm.2023.123140.1524

رشید رکابیان؛ صادق شفیعی؛ حسن نقدیان


نقش دین در تمدن‌سازی

دوره 9، شماره 35، دی 1400، صفحه 151-170

10.22034/sm.2021.526141.1678

همایون رهبران؛ رشید رکابیان؛ حسن رضا آریایی‌راد