نویسنده = بهرام دلیر
ظرفیت قاعده لاضرر و حوزه سیاست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1402

10.22034/sm.2023.1987892.2012

علی شیرخانی؛ بهرام دلیر


قدرت سیاسی أسمائی

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 88-69

10.22034/sm.2021.139934.1632

بهرام دلیر