نویسنده = کمال اکبری
انسان‌شناسی در کلام سیاسی معتزله و اشاعره

دوره 8، شماره 29، شهریور 1399، صفحه 91-112

10.22034/sm.2020.104225.1341

کمال اکبری؛ محمدحسین نادم؛ محمدحسین رجائی‌فر


نقش رسانه‌های اجتماعی در ارتقای تحمل اجتماعی

دوره 6، شماره 21، شهریور 1397، صفحه 147-166

10.22034/sm.2018.32310

کمال اکبری؛ محمد رضا بیگدلی