نویسنده = سید کاظم سیدباقری
نقش گروه‌های سیاسی _ اجتماعی در تحقق تدابیر عدالت سیاسی سند الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

10.22034/sm.2022.541901.1771

سید کاظم سیدباقری؛ سید مصطفی مرعشی


حق انتخاب و آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم

دوره 7، شماره 26، مهر 1398، صفحه 7-26

10.22034/sm.2019.37754

سید کاظم سیدباقری؛ مهدی حسنی باقری


نسبت سنجی "عدالت سیاسی" و "آزادی سیاسی" با تأکید بر قرآن کریم

دوره 5، شماره 18، آذر 1396، صفحه 7-26

سید کاظم سیدباقری؛ بتول ملاشفیعی