دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، شهریور 1398 
2. جایگاه رویکرد تجویزی در جامعه‌شناسی سیاسی

صفحه 25-44

10.22034/sm.2019.37445

هادی جلالی اصل؛ نورالدین شریعتمدار جزائری