نویسنده = اصغری، سید امیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر در خلق ارزش با استفاده تجزیه‌و‌تحلیل کلان‌داده برای تعالی راهبردهای سازمانی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1397، صفحه 237-252

علی میرعرب؛ سیده لیلی میرطاهری؛ سید امیر اصغری