نویسنده = قربی، سید محمدجواد
1. صورت‌‌بندی تهدیدات سیاسی تمدن اسلامی: مورد مطالعاتی شهید سید محمدباقر صدر

دوره 6، شماره 23، زمستان 1397، صفحه 215-236

محمدجواد هراتی؛ سید محمدجواد قربی