نویسنده = ملاشفیعی، بتول
تعداد مقالات: 1
1. نسبت سنجی "عدالت سیاسی" و "آزادی سیاسی" با تأکید بر قرآن کریم

دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 7-26

سید کاظم سیدباقری؛ بتول ملاشفیعی