نویسنده = شیرخانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. ولایت عدول مؤمنین در فقه حکومتی امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره 17، تابستان 1396، صفحه 45-62

علی شیرخانی