نویسنده = آقامحمدی، مرتضی
1. اندیشه‌ی سیاسی اسلام: مورد مطالعاتی "جهیمان العتیبی"

دوره 6، شماره 21، تابستان 1397، صفحه 131-146

مرتضی آقامحمدی