نویسنده = بامری، عبدالواحد
تعداد مقالات: 1
1. مبانی اطاعت از حاکم دینی در اندیشه‌‌ی سیاسی دیوبندیان

دوره 6، شماره 23، زمستان 1397، صفحه 133-152

عبدالواحد بامری