نویسنده = لک زایی، شریف
تعداد مقالات: 1
1. رابطه‌‌ی دین و سیاست در نگاه تطبیقی به آرای ملاصدرا و هگل

دوره 6، شماره 23، زمستان 1397، صفحه 173-192

10.22034/sm.2019.34532

محسن جبارنژاد؛ شریف لک زایی