نویسنده = ولدبیگی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. تروریسم و عملیات استشهادی

دوره 4، شماره 12، بهار 1395، صفحه 119-149

منصور میراحمدی؛ علی اکبر ولدبیگی