نویسنده = باقرزاده، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. امکان‌سنجی دوره‌ای شدن حاکمیت سیاسی در قانون اساسی

دوره 4، شماره 12، بهار 1395، صفحه 65-82

محمدرضا باقرزاده